Socialförvaltningen Nordost

När du har frågor eller önskemål

- om verksamhetsförändringar eller större åtgärder och andra frågor, om bland annat underhållsåtgärder på lång sikt, kontakta din förvaltare:

Monica Bozinov
Telefon: 031-365 04 97
monica.bozinov@lf.goteborg.se

När du har synpunkter

- på hur vi handlagt din felanmälan/ärende eller när du vill ge oss feedback, kontakta ansvarig enhetschef:

Masoumeh Pettersson
Telefon: 031-365 05 53
masoumeh.pettersson@lf.goteborg.se