Socialförvaltningen Hisingen

När du har frågor eller önskemål

- om verksamhetsförändringar eller större åtgärder och andra frågor, om bland annat underhållsåtgärder på lång sikt, kontakta din förvaltare:

Susanna Plan
Telefon: 031-365 02 67
susanna.plan@lf.goteborg.se

När du har synpunkter

- på hur vi handlagt din felanmälan/ärende eller när du vill ge oss feedback, kontakta ansvarig enhetschef:

Lundby

Mats Eugensson
​Telefon: 031-365 03 07
mats.eugensson@lf.goteborg.se

Hisingen

Carlos Munoz Gallardo
Telefon: 031-365 06 40
carlos.munoz.gallardo@lf.goteborg.se