Socialförvaltningen Centrum

När du har frågor eller önskemål

- om verksamhetsförändringar eller större åtgärder och andra frågor, om bland annat underhållsåtgärder på lång sikt, kontakta din förvaltare:

Bo Hagman
Telefon: 031-365 08 39
​bo.hagman@lf.goteborg.se​​

När du har synpunkter

- på hur vi handlagt din felanmälan/ärende eller när du vill ge oss feedback, kontakta ansvarig enhetschef:

Centrum, Majorna/Linné

Ingvar Berglund
Telefon: 031-365 06 48
​ingvar.berglund@lf.goteborg.se

Örgryte, Härlanda

Mats Eugensson
​Telefon: 031-365 03 07
mats.eugensson@lf.goteborg.se