Kontaktpersoner för kommunexterna kunder

När du har frågor eller önskemål

- om verksamhetsförändringar eller större åtgärder och andra frågor, om bland annat underhållsåtgärder på lång sikt, kontakta din förvaltare:

Peter Liljeros
Telefon: 031-365 08 28
peter.liljeros@lf.goteborg.se

När du har synpunkter

- på hur vi handlagt din felanmälan/ärende eller när du vill ge oss feedback, kontakta ansvarig enhetschef:

Stefan Johansson
Telefon: 031-365 04 06
stefan.johansson@lf.goteborg.se

​Sidansvarig: Bodil Johansson