Kontakt för tavlor, skulpturer och övrig konst i dina lokaler och utemiljö

När du har synpunkter eller frågor

- om vad det är för permanent konst som finns i din verksamhet

Gabriella Kebreyal
Telefon: 031-365 01 95
gabriella.kebreyal@lf.goteborg.se

Serviceanmälan eller stöld av konst

Lokalförvaltningens kundmottagning
Telefon: 031-365 0 365 eller webbanmälan

Fråga eller anmäla stöld av konstverk
ur Kulturförvaltningens konstsamling

Det gäller konst som är märkt: Göteborgs Konstnämnd, Göteborg Konst, Kulturnämnden, Kulturförvaltningen. Den kan avse inramade konstverk, textilier, skulpturer, konsthantverk med mera.

Göteborg Konst
http://www.goteborgkonst.com/lana-konst/

Fakta om stadens investeringar i konst

När lokalförvaltningen och de andra av stadens förvaltningar och helägda bolag bygger nytt eller gör större förändringar av befintliga fastigheter, avsätter de samtidigt 1 procent av hela byggkostnaden för gestaltning av konst.