Förskoleförvaltningen

Välj ditt område i menyn till vänster så hittar du kontaktinformation till din förvaltare och enhetschef på serviceavdelningen.

När du har synpunkter

- på hur vi handlagt din felanmälan/ärende eller när du vill ge oss feedback, kontakta ansvarig enhetschef.

När du har frågor eller önskemål

- om verksamhetsförändringar eller större åtgärder och andra frågor, om bland annat underhållsåtgärder på lång sikt, kontakta din förvaltare.