Kontaktpersoner inom lokalförvaltningen

För att du ska få så snabb och bra hjälp som möjligt vänligen läs nedanstående information om våra kontaktvägar och välj din kundorganisation i menyn till vänster.

Våra förvaltare arbetar specialiserat utifrån verksamheternas inriktning, med fokus på förskolor, skolor eller vård- och omsorgsboenden.

Fördelarna med detta är bland annat att våra kunder tydligare ser vem som har ansvaret och att vi får effektivare kontaktytor. Att arbeta med fastigheter som har samma verksamhetsinriktning ökar kunskapen om de specifika behov som finns och vi tror att vi kommer att lära känna våra kunder ännu bättre än i dag.

Vårt huvuduppdrag är att förvalta, underhålla och utveckla våra fastigheter och kundrelationer. Vi ser fram emot vårt fortsatta arbete med att tillsammans med våra kunder skapa och förvalta lokaler för göteborgarnas bästa.

När du har synpunkter

- på hur vi handlagt din serviceanmälan/ärende eller när du vill ge oss positiv feedback, kontakta ansvarig enhetschef.

När du har frågor eller önskemål

- om verksamhetsförändringar eller större åtgärder och andra frågor, om bland annat underhållsåtgärder på lång sikt, kontakta "din" förvaltare.

När du har frågor

-  om dina kunduppdrag och om investerings-, skade- och underhållsprojekt som din förvaltare har beställt, kontakta uppdragets/projektets projektledare.

 

Sidansvarig: Karin Mondet Larsson