Uteluft tas både in och ut med hjälp av fläktar via ventiler och kanaler. I den här typen av ventilation kan ett värmebatteri öka temperaturen på tilluften.

Ventilation under den varma säsongen

Under den varma säsongen kan det bli väldigt varmt inomhus – ibland lika varmt som utomhus. Tillsammans hjälps vi åt att försöka hantera detta.

Ingen komfortkyla

Sedan många år tillbaka finns ett beslut att inte använda så kallad komfortkyla, eller air conditioning (AC), i lokalförvaltningens byggnader. Att kyla ner luft drar väldigt mycket energi. Eftersom vi har relativt få riktigt varma dagar i Sverige installerar vi inte air conditioning i våra lokaler. Vi på lokalförvaltningen förstår att beslutet kan vålla problem. Skulle de riktigt varma dagarna bli fler i framtiden kommer beslutet om komfortkyla troligtvis omprövas.

Fungerar ventilationen?

Att vi inte kyler ner luften innebär två saker. Det ena är att temperaturen inomhus kan bli i stort sett lika hög som utomhus. Är det varmt ute så blir det varmt inne. Det andra är att cirkulationen av varm luft är sämre. Varm ventilationsluft sjunker inte ner i rummet på samma sätt som svalare luft gör. 

När du upplever att luften inomhus inte cirkulerar är det lätt att tro att ventilationen är trasig. Oftast är den inte det. Det handlar istället om att ventilationsluften är varm. Under sommaren åker vår servicepersonal ut på många serviceanmälningar där det egentligen inte är något fel på ventilationen.

Innan din verksamhet gör en serviceanmälan, kontrollera om ventilationen är trasig eller inte. Er vaktmästare, intendent eller motsvarande lokalansvarig vet hur ni undersöker det.

Vädring och ventilation

Det du alltid kan göra är att öppna fönster och vädra. Tvärdrag ger bäst effekt.

Ventilationen förstörs inte av att du öppnar fönster. Tänk på att välja ett fönster på en sida av huset där solen inte ligger på. Det är ju sval luft du vill ha in i byggnaden.

Kom också ihåg att du som öppnar fönstret också ansvarar för att stänga det. Risken är annars att ni får in varm luft när solen strålar från ett annat håll senare under dagen. Står fönstret öppet på natten går larmet vilket förstås kostar mycket pengar.

Det ska finnas minst ett öppningsbart fönster i varje rum. I vissa verksamheter har man handtag som går att ta loss, som en säkerhetsåtgärd. Behöver ni fler öppningsbara fönster eller löstagbara handtag, kontakta då vår kundmottagning. Detta blir då ett kunduppdrag.

Bordsfläkt

När det är väldigt varmt kan det vara skönt med bordsfläktar. En fläkt får dig att uppleva luften som svalare. Värt att veta är att en bordsfläkt kan göra så att lukter, partiklar och virus cirkulerar mer. Det hänger bland annat ihop med hur välstädat rummet är. Om du använder en bordsfläkt, kom ihåg att stänga av den när du lämnar rummet.

Solavskärmning

Det bästa sättet att minska värmen på insidan är att minska solinstrålningen. Solens strålar värmer upp fönstret som i sin tur ökar temperaturen inomhus. Att minska solinstrålning görs bäst genom solavskärmning på utsidan.

Om din byggnad har solavskärmning som ni kan styra, använd den redan vid morgonsol. Alltså redan innan det hunnit bli varmt inomhus.

Saknar ni solavskärmning ligger kostnaden för installation av detta på din förvaltning som ett kunduppdrag.