Vistelsezonen är den del av rummet som värmen justeras efter. Det skulle bli alldeles för varmt om värmen ställdes in efter temperaturen vid fönstret eller en yttervägg.

Värme under den kalla säsongen

När det är kallare än 14–17 grader ute behöver lokalerna värmas upp. På vintern vill många ha det så varmt som möjligt inomhus. Då kan det uppstå problem med torr luft samtidigt som det använder mer energi.

Uppvärmning

Värmen i ett rum styrs både av hur kallt det är utomhus och hur varmt det är i rummet. Det sitter en sensor på utsidan av huset som känner av temperaturen utomhus. Inne i huset finns ofta en rumsgivare som känner av inomhustemperaturen. På radiatorn (elementet) sitter också en termostat som reglerar temperaturen. Om rummet har rätt temperatur kan radiatorn vara sval även på vintern.

Normalt är radiatorn placerad under fönstret för att motverka kallras. Det är svårt att få till en bra temperatur precis vid ett fönster. Sitter du nära ett fönster kommer du antagligen att uppleva en annan temperatur än i övriga rummet.

Rummet blir kallare om du blockerar termostaten eller radiatorn. En gardin kan göra att termostaten inte mäter rätt temperatur. För att sprida värmen behövs ungefär en halvmeters fritt utrymme framför radiator och termostat.

Värt att veta är att vi låser termostaterna i lokaler där barn och ungdomar vistas. Detta gör vi för att inte någon ska ändra temperaturen av misstag.

Vistelsezon

Den del av rummet där det är tänkt att du ska vistas i kallas vistelsezonen. Den är bestämd av arbetsmiljöverket. När det är kallare än 14–17 grader ute behöver lokalerna värmas upp. På vintern vill många ha det så varmt som möjligt inomhus. Då kan det uppstå problem med torr luft samtidigt som det använder mer energi.

Vistelsezonen är alltid en bit in i rummet: en bit från fönster, från väggar och dörrar och en bit upp från golvet. Det skulle bli alldeles för varmt mitt i rummet om värmen justerades efter temperaturen vid fönstret. Var du och din verksamhet befinner er i ett rum är en fråga som ni kan styra med hjälp av möblering. 

Torr luft

På vintern när husen värms upp får vi ofta problem med torr luft. För mycket ventilation gör luften ännu torrare. Torr luft gör att fler partiklar frigörs från till exempel papper och textilier. Genom att ha rätt värme och ventilation försöker vi minska lufttorrheten.

Torr luft förvärras ytterligare om det är mycket dammpartiklar inomhus. Det behövs nämligen fukt för att dammet ska klumpas ihop och lägga sig på golvet. I torr luft svävar istället partiklarna omkring i rummet. Det kan skapa stora problem för allergiker och astmatiker. Dessutom ökar spridningen av virus. Antalet partiklar minskar kraftigt med god lokalvård.

Använd inte extra elelement

Om ett rum är kallare än den rekommenderade temperaturen i rummets vistelsezon, gör ni en serviceanmälan. Men köp inte in extra eldrivna värmeelement. Att värma lokaler med elelement drar mycket elenergi. Värmen från elelementet gör också att termostaten på radiatorn stängs av. Detta sätter det ordinarie värmesystemet ur spel. Elelement ger ofta högre temperaturer än du behöver. Det i sin tur leder till torr luft.