Inomhusmiljö

Lokalförvaltningen ansvarar för att skapa en god inomhusmiljö där du kan göra ditt jobb på ett bra sätt.

Här kan du läsa om hur du, tillsammans med oss, kan få värme och ventilation att funka bra på jobbet. Mer information finns i vår tidning om inomhusklimat som har skickats ut till alla våra kundverksamheter. Du hittar den också som pdf-version här nedanför.

Tips på saker du själv kan göra

  1. Stäng av det du inte använder: I Sverige går 10-15 procent av vår energi åt i onödan. Stäng därför av allting du inte använder, som till exempel datorer, belysning och rinnande vatten. Använd maskiner effektivt. Se till att torkskåp, tvätt- och diskmaskiner är fyllda innan de används. Läs mer om energi och beteende på goteborg.se/vikanpaverka.
  2. Vädra: Det snabbaste sättet att få in luft är att öppna ett fönster. Byggnadens ventilation påverkas inte av att öppna fönster. På vintern vädrar du kort och effektivt för att inte släppa ut värmen. 3-5 minuter räcker för att byta ut luften. Gärna tvärdrag. På sommaren släpper du in sval luft från ett fönster där solen inte ligger på. Stäng fönstret när du lämnar rummet. Går fönstret inte att öppna så ställ istället upp dörren till nästa rum eller korridor. Även en liten åtgärd skapar bättre luftcirkulation.
  3. Möblera rätt: Alla människor upplever temperaturer olika. Om du upplever problem med inomhustemperaturen, börja med att se över rummet. Blockera till exempel inte radiatorer (element) eller termostaten på radiatorn med gardiner eller möbler. Radiatorer behöver ungefär en halvmeters utrymme för att kunna fungera som bäst. 
  4. Rätt antal personer i ett rum: Värme och ventilation i ett rum är anpassat för ett visst antal personer. Är ni för många i rummet kan ni uppleva luften som dålig. Kontakta oss om ni behöver veta hur många personer era lokaler är anpassade för. Kom ihåg att ansvaret och kostnaden för att göra anpassningar av en lokal ligger på din verksamhets förvaltning. Alla ombyggnationer måste beställas genom lokalförvaltningen.
  5. Före serviceanmälan, kontrollera ventilationen: Under sommaren upplevs det ofta som att ventilationen står still även om den inte gör det. Be fastighetsansvarig i din verksamhet att kontrollera ventilationen innan ni gör en serviceanmälan. 
  6. Bra lokalvård: Ansvaret för lokalvård och höghöjdsstädning ligger hos er förvaltning. Hjälp varandra genom att göra det lätt att städa. Se till att böcker, papper och pärmar sätts i skåp som går att stänga. Höghöjdsstädning utförs vid behov. Då ingår rengöring av ventilationsrörens utsida. Tänk på att ventilationsdonen aldrig får plockas ner eller skruvas på. De får bara dammas av utvändigt.
  7. Motverka torrhet: Torr luft inomhus på vintern kan orsaka problem. Du motverkar problem med torrhet genom att inte ha det för varmt inomhus och att vistas utomhus så mycket som möjligt. Att gå ut på rasten skapar bättre hälsa både för barn och vuxna. Du kan också öka luftfuktigheten med fler växter i rummet. 
  8. Boka in workshops: Lokalförvaltningen erbjuder workshops om både energianvändning och inomhusklimat. Boka in workshop via driftteknik@lf.goteborg.se.

LFs tidning inomhusklimat.pdf