Vem betalar för vad i ditt byggprojekt?

När vi bygger vi om, till eller nytt har lokalförvaltningen och din verksamhet delat ansvaret för att bekosta lös och fast inredning i inomhus- och utomhusmiljön. Du hittar fördelningen av kostnader i byggprojekt här.

Lista till Gränsdragningslista för byggprojekt

Listan gäller kostnadsfördelningen för ny inredning vid en ny-, om- eller tillbyggnad och när din verksamhet ger lokalförvaltningen en kunduppdrag.
Under byggprojektet är det bra om din verksamhet har koll på vem som betalar för vad.
Fördelningen i byggnationsskedet är anpassad inför X-listans ansvarsfördelning.