Lokaler i staden

Välkommen till lokalförvaltningens kundinformation

Här hittar du som hyr lokaler av oss på lokalförvaltningen information om hur vi kan hjälpa dig när du får problem med lokalerna, till exempel att något gått sönder eller om du vill ha något utfört. Vi informerar om ansvarsfördelningen i fastighetsförvaltningen, hur vi samverkar med er kunder på olika sätt, om säkerhet i lokalerna med mera.

Om du har frågor kring innehållet - vänd dig till den som är sidansvarig (står längst ner på varje sida).

Har du förslag på nytt innehåll eller övriga synpunkter, skicka en e-post till karin.larsson@lf.goteborg.se

Serviceanmälan

Finns det ett fel i dina lokaler? Här hittar du information om hur du gör en felanmälan.

Hitta kontaktperson

Här får du vägledning i vem på LF du ska kontakta, beroende på vad din fråga gäller.

Aktuellt

Här får du information om driftstörningar, nyheter inom vår verksamhet och annat som kan vara bra att veta för dig som kund.

Upprustning av flyktingboenden måste anmälas till LF:s kundmottagning

Det är viktigt att serviceärenden som har med mottagningslokaler och tillfälliga boenden för flyktingar från Ukraina, anmäls via serviceanmälan på webben eller samtal till kundmottagningen. Det gäller felanmälan på fastigheten eller beställning av utrustning, till exempel vitvaror. Våra kundtjänstmottagare lägger in ärendena i fastighetssystemet Xpand, så att vi får en prioriteringsordning och håller koll på kostnader. Skicka inte serviceärenden via e-post eller andra kontaktvägar. Webbanmälan hittar du på Incit Xpand Web (goteborg.se) Telefonnummer till kundmottagningen är 031-365 0 365.

Information om skyddsrum

Nu finns det en ny informationssida på Lokaler i staden som beskriver vad vi på LF har för ansvar när det gäller skyddsrum, och vad verksamheterna ska tänka på. Du hittar sidan här under fliken Säkerhet i verksamheten.

${loading}