Lokaler i staden

Välkommen till lokalförvaltningens kundinformation

Här hittar du som hyr lokaler av oss på lokalförvaltningen information om hur vi kan hjälpa dig när du får problem med lokalerna, till exempel att något gått sönder eller om du vill ha något utfört. Vi informerar om ansvarsfördelningen i fastighetsförvaltningen, hur vi samverkar med er kunder på olika sätt, om säkerhet i lokalerna med mera.

Om du har frågor kring innehållet - vänd dig till den som är sidansvarig (står längst ner på varje sida).

Har du förslag på nytt innehåll eller övriga synpunkter, skicka en e-post till karin.larsson@lf.goteborg.se

Serviceanmälan

Finns det ett fel i dina lokaler? Här hittar du information om hur du gör en felanmälan.

Hitta kontaktperson

Här får du vägledning i vem på LF du ska kontakta, beroende på vad din fråga gäller.

Aktuellt

Här får du information om driftstörningar, nyheter inom vår verksamhet och annat som kan vara bra att veta för dig som kund.

______________

Fakturering av kunduppdrag påverkas av hög belastning på LF

Just nu är det en stor belastning på LF och därför kan förvaltningen inte garantera att fakturor för beställda kunduppdrag hinner skickas ut innan årsskiftet. Det gäller beställningar av kunduppdrag som är gjorda från och med oktober månad. Orsaken är att det mot slutet av året blir ett högt tryck av inkomna ärenden, vilket leder till längre handläggningstider och genomföranden. Konsekvensen blir att även tiden för efterföljande fakturering förlängs. Lokalförvaltningen utgår från ansvarsfördelningen (krysslistan) och prioriterar därefter i inkomna kunduppdrag. 
2021-10-22
______________

Störningar telefoni

Just nu upplever vi störningar i vår telefoni. Det kan vara svårt att komma fram till bland annat kundmottagningen. Vi arbetar så snabbt vi kan för att lösa situationen.

Ansträngd situation och längre kötider webbfelanmäl!

Lokalförvaltningens kundmottagning har just nu en ansträngd situation och har tyvärr inte möjlighet att ta emot samtal lika snabbt eller i samma omfattning som normalt. För att kunna ge bästa service och ändå kunna handlägga era ärenden så snabbt och bra som möjligt så önskas att ni anmäler alla icke-akuta ärenden via webbfelanmälan.

__________________

Särskilda boenden ansvarar för beslut om reparationer i fastigheterna

Som en följd av besöksrestriktionerna på särskilda boenden som Göteborgs Stad beslutade om den 12 mars 2020, och som skärptes av regeringen till ett förbud 31 mars, ligger ansvaret att tillåta åtgärder i fastigheten på verksamhetsansvarig för boendet.

När vi på lokalförvaltningen får in en serviceanmälan eller serviceärende för ett särskilt boende nu under pandemin, så gör vi en första bedömning av hur akut det är att åtgärda. Därefter ringer våra servicetekniker den som är verksamhetsansvarig för att meddela hur snart vi bedömer att felet behöver åtgärdas och stämmer av om den ansvariga delar bedömningen.

Dessvärre har vi ofta svårt att få tag på den som är verksamhetsansvarig, och denna vet inte alltid att hen förväntas göra den bedömningen.
Vi skulle därför uppskatta om den informationen når dessa tjänstemän för att underlätta kommunikationen och smidigare hantera åtgärder.

__________________

Egna förändringar av lekredskap är inte tillåten

Säkra lekplatser är viktiga. Att kunder eller hyresgäster gör egna förändringar på lekutrustning är strikt förbjudet. Det kan bryta gällande garantier och skulle en olycka vara framme så är det fastighetsägaren som står som ansvarig.

En mängd EU- och nationella lagar reglerarlekredskap. Några av dessa är SS-EN 1176:1-11:2008, SS-EN 1177:2018 samt delar i
Boverkets byggregler, Plan- och bygglagen, Produktsäkerhetslagen, Produktansvarslagen och Ordningslagen.

Enligt 1176-7:8.2.9 säger standarden att ”ändring av redskaps- eller konstruktionsdelar som kan påverka redskapets grundläggande säkerhet, bör utföras först efter samråd med tillverkaren eller annan person med kompetens inom området”. Modifieringar orsakar dessutom anmärkningar vid säkerhetsbesiktningar.

Därför är det viktigt att kontakta lokalförvaltningen i de fall verksamheten upplever brister i säkerhet eller funktion, så kan lokalförvaltningens medarbetare i samråd med tillverkaren hjälpa till med en lösning.
Kontakta lokalförvaltningens kundmottagning på 031-365 0 365

__________________

Halkbekämpning och snöröjning

Vi är mycket måna om att vi ska leverera lokalförvaltningens del av uppdraget på ett bra och säkert sätt, så som beskrivs i vår krysslista, vilket är överenskommelser om drift och underhåll mellan lokalförvaltningen och våra kunder. Länk till krysslistan.

Lokalförvaltningen ansvarar för:
Snöröjning, halkbekämpning  Snöröjning påbörjas vid snödjup på 2 – 3 cm och ska vara klar inom 8 timmar efter att snöfallet upphört. Snöröjning och halkbekämpning sköts kontinuerligt. Snöröjning och halkbekämpning gäller för de ytor som är markerade på en karta för fastigheten.  

Kunder ansvarar för:
Snöröjning, halkbekämpning — akuta åtgärder ansvarar för akut snöröjning och halkbekämpning utanför entréer, trappor, utrymningsvägar och varuintag samt soprumsdörrar.

Felanmälan i våra fastigheter görs alltid till kundmottagningen:
031-365 0 365

Om ni har övergripande frågor om service till kunder, är ni välkomna att höra av er till:
Slavica Lopatic, avdelningschef serviceavdelningen
Telefon: 031-365 06 24  | SMS: 0705-68 75 84
E-post: slavica.lopatic@lf.goteborg.se

${loading}