Stadens Varutransporter

När din verksamhet behöver en varutransport av något slag – post- och pakettransporter, varmmatsdistribution, en tjänstecykel som ska repareras eller liknande – kontakta Stadens Bud som är en enhet på internbolaget Göteborgs Stads Leasing AB.

Varutransporterna uppfyller såväl stadens som lagens alla krav i miljö- och säkerhetsavseende och mellan klockan 07.00 och 18.00 rullar våra bilar i hela staden på vardagarna. 

Beställning av varutransport

Beställning online - klicka här
Kundtjänst:  031-368 49 30
E-post: stadensbud@gsl.goteborg.se

Intelligenta varutransporter

Tillsammans med dig som kund utformar vi en plan för samtliga transporter inom en verksamhet. Till vår hjälp har vi modern informationsteknologi, satellitnavigering och analysmodeller. Viktiga är också de underlag som skapas i det nära samarbetet, i intervjuer och faktagenomgångar. 

Vi håller på och testar en ny innovation, den Intelligenta Brevlådan. Tekniken bygger på att vi på platser runt om i staden har teknik i postlåda som med fotocell känner av om det finns någonting post att hämta. Om inte, får chauffören en signal i sin smartphone och behöver alltså inte köra i onödan till en tom postlåda.

Sammantaget ger det en bild av hur transportbehovet kan förändras och effektiviseras, ge bättre ekonomi och spara betydande miljö samt resurser. 

Göteborgs Stads Leasings budbilar är också budskapsbilar!

Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) bidrar till Göteborgs Stads samhällsnytta genom att hjälpa förvaltningar och bolag att nå medborgarna med viktig samhällsinformation. 

GSL:s enhet för varutransporter, Stadens Bud, upplåter, till självkostnadspris, 18 biogasdrivna budbilar som mobila anslagstavlor åt stadens olika verksamheter. 

Via anslagen på skåpbilarnas långsidor når stadens verksamheter medborgarna 365 dagar om året. Totalt kör Stadens Bud varje dag till 1 400 adresser i Göteborg.

Om du är intresserad av att få ut din verksamhets budskap till medborgarna via våra budskapsbilar är du välkommen att skicka ett mail till oss på stadensbud@gsl.goteborg.se så kontaktar vi dig inom kort.

Varutransporternas miljö- och säkerhetslösningar

Verksamheten är miljödiplomerade enligt Göteborgs stad. Enheten använder miljövänligt drivna transportbilar. Till fordonsparken hör också en biogasdriven bärgningsbil.

ISA
Stadens Buds bilar är utrustade med ISA-enheter. ISA står för ”Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet”. ISA-enheten bevakar kontinuerligt hastigheten och larmar föraren om det går för fort. 

Alkolås och backkamera
Enhetens samtliga fordon har alkolås. Med alkolås installerat i bilen kan den inte startas om det finns alkohol i förarens utandningsluft. Bilarna har också backkamera. Vi transporterar varor till skolor och förskolor och måste då kunna ha fullständig uppsikt över barn som vistas kring bilen.

Sparsamt körsätt
Samtliga medarbetare på Stadens Bud har utbildats i Sparsamt körsätt.  Utbildningen sker fortlöpande vid varje nyanställning. Sparsamt körsätt innebär att köra sparsamt och ekonomiskt och samtidigt värna om miljön. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund är besparingen cirka 13 procent jämfört med normal körning.

Säkra cykeltransporter
Vår grundfilosofi är att när ni köper en tjänst av oss ska vi stå för hela kringservicen. När ni till exempel använder cyklar i tjänsten ska ni inte behöva fundera på att laga och serva dem. Kontakta oss så hämtar vi och kör till cykelverkstaden samt levererar en hel och fungerande cykel några dagar senare.


PS. Dessutom är enheten Stadens Bud utsedd till integrationsarbetsplats. Det innebär att personer kan erbjudas praktikplats för att underlätta för dem att komma in i vårt samhälle.  Det kan gälla dig som är ny i Sverige eller dig som är på väg tillbaka efter en längre tids sjukskrivning. Göteborgs Stads Leasing AB har också uppdraget att vara en del av en beredskapsplan för nyanlända i staden. Stadens Bud ska utföra samtliga varutransporter i beredskapsplanen.