Utbildningar och annat skadeförebyggande arbete

Utbildningar

Här får du veta allt du behöver om de förar- och trafikutbildningar som Göteborgs Stad erbjuder genom Göteborgs Stads Leasing AB. De enskilda kurserna presenteras och på denna temasida kan du också anmäla dig och dina kolleger till utbildningarna.

Göteborgs Stads Leasing arbetar skadeförebyggande och alla som är anställda i Göteborgs Stad får delta i utbildningarna i syfte att bli miljö- och säkerhetsmedvetna förare. Anmäl dig du också! 

E-post utbildningsansvarig: mikael.karmteg@gsl.goteborg.se

Läs mer om utbildningarna här:​
Säker hantering av bakgavellyft
Säkerhetsmedveten förare 
Säker cyklist 
Skadeanalys verksamhetsfordon  30 minuter

Skadeförebyggande arbete

Göteborgs Stads Leasing administrerar Göteborgs stads fordonsförsäkringar och arbetar också med att utveckla stadens skadeförebyggande arbete som är fordons- och trafikrelaterat. 

Med olika typer av trafikutbildningar för alla medarbetare i Göteborgs Stad och genom informationsarbete arbetar vi för att minska Göteborgs Stads trafikrelaterade skadekostnader.

Ökad miljömedvetenhet
Göteborgs Stads Leasing arbetar aktivt för minskad miljöpåverkan i Göteborgs stad. Vi vill att alla som brukar stadens fordon ska ha den utbildning, utrustning och kunskap som behövs för att vara en miljömedveten förare. Vi erbjuder därför utbildningen Sparsamt körsätt som fokuserar på att framföra fordonet på ett miljövänligt sätt. Kontakta oss för att ta del av  denna eller våra andra miljöfrämjande aktiviteter.

Skadefribarometern
Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har tillsammans drygt 4 200 fordon i den kommunala fordonsflottan. Av dessa skadas nära nog vartannat fordon – varje år! Struktur, effektivitet, engagemang och samverkan kan skapa en framgångsrik fordonshantering genom ständigt förbättringsarbete.

Skadefribarometern är ett enkelt verktyg för att leda stadens verksamheter på rätt väg. Skadefribarometern ger din verksamhet kunskap om vad ni kan bli ännu bättre på och är ett stöd för att uppnå ökad skadefrihet i trafiken i staden. I Skadefribarometern kan du se hur den aktuella skadefriheten ser ut för din och andra förvaltningars och bolags motorfordon.

Länkar till de senaste årens Skadefribarometrar:

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Nätverk/seminarier
Göteborgs Stads Leasing arrangerar konferenser två gånger om året för alla fordonsansvariga i stadens förvaltningar och bolag. På träffarna sker ett erfarenhetsutbyte i engagerade diskussioner, vilket ger inspiration och idéer till det skadeförebyggande och miljöfrämjande arbetet i stadens verksamheter.