Personalcykel – en förmån för dig som anställd i Göteborgs stad

Ett av de prioriterade miljömålen i Göteborgs stad är ökat cyklande och internbolaget Göteborgs Stads Leasing AB har uppdraget att hantera personalcyklar till stadens anställda.  Med en personalcykel får du en modern kvalitetscykel som bidrar till ett bättre personligt välbefinnande och en minskad miljöpåverkan. Cyklarna finns med både tramp- och eldrift. 

Cykelförmånen består av två delar och du hyr en cykel under en fast period, oftast 3 år, mot ett månatligt nettoavdrag på din lön. Du kan också köpa cykelrelaterad utrustning till din cykel eller dig själv.

Den ena delen består av att du som anställd i Göteborgs stad kan hyra en cykel under fastställd period, genom Göteborgs Stads Leasing AB. Normalt leasar man i tre år, mot ett månatligt nettolöneavdrag. Efter avtalets slut kan man återlämna cykeln till Göteborgs Stads Leasing AB, alternativt lösa ut den mot ett i förväg bestämt restvärde.

Den andra delen av förmånen består i att man som medarbetare kan köpa cykelrelaterad utrustning till antingen cykeln eller sig själv.

Som anställd i Göteborgs Stad har du rätt till ett skattepliktigt bidrag upp till 500 kr/år för att köpa tillbehör till eller reparera din cykel.

I cykelportalen kan du välja bland olika tillbehör som du kan köpa direkt med cykelbidraget. Om du hellre köper ditt cykeltillbehör någon annanstans går det lika bra. Registrera ditt kvitto i kvittoförmånen för att få ditt bidrag utbetalt. Du betalar skatt på beloppet precis som på din vanliga lön.

Alla förvaltningar har infört bägge förmånerna.

De kommunala bolagen väljer själva om man vill införa förmånen eller inte och om man vill anta andra villkor än de som förvaltningarna har. Om du är anställd i ett kommunalt bolag och är intresserad av att hyra cykel, prata med din chef om just er organisation är ansluten eller inte.

Summan på den kontanta delen om 1500 kronor kan ändras beroende på anställningstid, till exempel ett vikariat på ett år. För cykelns del innebär en kortare avtalstid en högre månadskostnad samt ett högre restvärde.

Personalcykel - så går det till

Leverantörer av cyklar är Sportson, BikeFixx och Trek Bicycle Store Gothenburg.

När du beslutat dig för att hyra en cykel, besöker du någon av de aktuella butikerna och väljer den cykel som passar dina behov och den utrusning du vill ska ingå i månadskostnaden. Det kan exempelvis vara en hjälm eller ett extra lås, cykelväskor eller något annat. Utrustningen till cykeln eller cyklisten läggs på priset på cykeln, och betalas via den månatliga summan. Denna utrustning behöver inte lämnas tillbaka eller köpas loss efter avtalets slut. Den är slutbetald via månadshyrorna.

I affären kan personalen få fram en ungefärlig månadskostnad. Därefter skickas offerten till Göteborgs Stads Leasing AB som räknar ut månadskostnaden med hänsyn tagen till rabatter och restvärde. Avtalet skickas till berörd förvaltning/bolag för underskrift av cykelansvarig och till dig som beställt personalcykel och returneras efter underskrift till Göteborgs Stads Leasing AB. Därefter beställs cykel samt utrustning hos leverantören. När allt är färdigt för leverans får du som beställande medarbetare ett meddelande och kan hämta ut cykeln och utrustningen. Då startar också din förvaltning/ditt bolag nettolöneavdraget.

När avtalstiden är slut kan du välja att antingen lämna tillbaka cykeln eller behålla den och lösa ut den mot det restvärde som noterades på kontraktet vid avtalsstart.  Om cykeln vid ett återlämnande visar sig vara hanterad på ett sätt som gör att värdet på cykeln är lägre än restvärdet kan du som medarbetare bli ansvarig att betala för reparation.

Vi från Göteborgs Stads Leasing AB förordar att du som medarbetare tecknar någon form av service- och reparationsavtal. På cykeln finns ett antal säkerhetsdetaljer som bör kontrolleras med jämna mellanrum för en säker färd. Detta kan göras med leverantören av cykeln, men det går också bra att anlita någon annan cykelverkstad också. För att teckna ett sådant avtal går det att använda de 1 500 kronorna.

Vad ingår i priset?

För att säkerställa att cykeln är utrustad enligt lagens krav kommer vissa tillbehör till cykeln att ingå som standard. Belysning, reflexer, samt godkänt lås kommer alltid att monteras innan leverans. Skärmar samt pakethållare monteras på de modeller där det är möjligt. Kostnaderna för denna utrustning läggs ovanpå cykelpriset och betalas via nettolöneavdraget. Likaså är självriskelimineringsförsäkring obligatorisk och läggs på cykelns pris. I den försäkringen ingår även registrering. Både försäkringen och registreringen gäller under hela avtalsperioden. Om cykeln blir stulen anmäler du som hyr cykeln stölden till polisen samt till ditt hemförsäkringsbolag. Därefter kontaktar du den handlare som cykeln beställdes av. Butiken sköter därefter allt det administrativa. Som hyrestagare kommer du då att få erlägga en självrisk. Denna kommer att återbetalas via det försäkringsbolag som Göteborgs Stads Leasing AB anlitar. Som hyrestagaren får du också ut en ny cykel, en likadan som tidigare, eller likvärdig.

Exempel: Det vanligaste är att kundens hemförsäkringsbolag drar av självrisken från den summa de får för cykeln. Skulle de betalat ut 10 000 och självrisken är 1500 så får du som kund istället 8500 kr. Mellanskillnaden mellan det du får och kostnaden för den nya cykeln fakturerar cykelhandlaren Göteborgs Stads Leasing AB. Som kund behöver du alltså inte ligga ute med några pengar.

Vilken cykel ska jag välja?

Fundera över vad du ska ha cykeln till. Ska den användas för att pendla till jobbet, ska du träna landsvägscykling eller köra i skogen? När du har bestämt dig för kommer nästa fråga, vilken prisklass passar?

Vad kostar det?

Priset beror på vilken typ av cykel och utrustning du väljer. Detta styr din månadskostnad. Här får du några prisexempel.

Cykelmodell 
3-växlad 170 kr/månad
7-växlad 220 kr/månad
El-cykel 420 kr/månad

Detta gäller för ett avtal om 36 månader. För kortare avtal blir både månadskostnad och restvärdet högre. Då det finns en oändlig mängd kombinationer och cykelpriser, är det enklast att besöka någon av cykelhandlarna för att få ett pris.

Tänk på:

Om du som kund avslutar din anställning innan avtalstidens slut och lämnar tillbaka cykeln tidigare så räknar Göteborgs Stads Leasing AB på restvärdet från handlaren + inbetalda hyror. Mellanskillnaden upp till cykelns inköpspris får du då som kund betala.

Ytterligare information

Vid frågor, kontakta oss på personalcykel@gsl.goteborg.se

Allmänna villkor långtidsförhyrning personalcykel