Så anmäler du skada på verksamhetens fordon

Göteborgs stad har en fordonspark med cirka 4 200 fordon. Om olyckan är framme och ditt fordon skadas är det viktigt att du fyller i en skadeanmälan.

Här finns den gemensamma skadeanmälningsblanketten som staden använder "Skadeanmälan - motorfordon" för trafikolyckor i Sverige. Blanketten hanteras av båda parter (om det är två parter inblandade) som kan ta varsin del och skicka till respektive försäkringsbolag.

Hämta blanketten hos oss och ha den i ditt fordon!
Skadeanmälan i PDF-format 

Hur fyller jag i skadeanmälan?
Anvisningar i PDF-format 

Polisanmälan
Skadeanmälan ska kompletteras med en polisanmälan när den är orsakad av okänd till exempel vid skadegörelse, stöld eller parkeringsskada.

Bärgning
I fordon hyrda av Göteborgs Stads Leasing finns ett informationsblad om vart du vänder dig för bärgning. Vid frågor kontakta kundmottagningen 031-368 49 00.

Om bilen du kör inte är hyrd hos Göteborgs Stads Leasing AB ska du kontakta Assistanskåren på 031-25 10 00.

Skadeanmälan ska snarast skickas till:
Göteborgs Stads Leasing AB
Box 1086 
405 23 Göteborg

Besöksadress: Gjutjärnsgatan 12
E-post: skadeanmalan@gsl.goteborg.se

Har du frågor om fordonsskador?
Kontakta Jönsson Wallberg Loss Adjusting AB på telefon 08-29 91 99 eller e-post gotalejon.motor@jonssonwallberg.se