Kontakta oss på Göteborgs Stads Leasing AB

Besöksadress:
Gjutjärnsgatan 12
417 07 Göteborg

Post- och faktureringsadress:
Box 1086
405 23 Göteborg

Telefon:
Växel – för att bli kopplad till en viss person eller funktion:
031 – 368 46 00

Servicecenter – fordonsrelaterade ärenden såsom service, reparation, däckbyte, korrtidshyra och bilpool:
031-368 49 00

Stadens Bud – ärenden avseende varutransporter inom Göteborgs Stad:
031-368 49 30

Finansiell leasing – ärenden avseende finansiering av lös egendom:
031-368 61 00

E-post:
Förvaltningsbrevlåda – allmän e-post som inte är riktad till en viss person eller funktion:
gsl@gsl.goteborg.se

Servicecenter:
kundmottagningen@gsl.goteborg.se

Stadens Bud:
stadensbud@gsl.goteborg.se

Finansiell leasing:
finansiell.leasing@gsl.goteborg.se

Ekonomi:
ekonomi@gsl.goteborg.se


VD:
Johan Sävhage
031-368 46 20
johan.savhage@gsl.goteborg.se

HR-ansvarig:
Per Gunnarsson
031-368 46 15
per.gunnarsson@gsl.goteborg.se

Inköpsansvarig:
Monika Arngården
031-368 46 24
monika.arngarden@gsl.goteborg.se

Dataskyddsombud:
Andrea Bergqvist
031-368 65 56
andrea.bergqvist@intraservice.goteborg.se