​Här finns allt om stadens arbete med hållbar leasing av lös egendom. Du som arbetar inom Göteborgs Stad kan boka miljövänliga varutransporter och utbildningar för att främja miljö och trafiksäkerhet. ​Stadens verksamheter kan leasa exempelvis IT-utrustning, motorfordon och personal- och verksamhetscyklar.

Så hyr du fordon och maskiner

Här får du veta det du behöver om stadens fordonsleasing, både om leasing över längre tid och hyrbil på kortare tid. Här finns även information om bil- & cykelpooler, maskinleasing och praktisk information till dig som redan leasar fordon.

Så beställer du personalcykel

Personalcykel är en förmån för alla anställda i Göteborgs stad. Här får du all information du behöver för att beställa en leasingcykel av internbolaget Göteborgs Stads Leasing.

Avtal för finansiell leasing

Här kan du läsa om hur du kan få hjälp med finansiell leasing, allt från löpande rutiner till att skriva leasingavtal när din organisation behöver skaffa något till verksamheten.

Utbildningar och annat skadeförebyggande arbete

Här får du information om de trafikutbildningar som Göteborgs stad erbjuder genom Göteborgs Stads Leasing AB. Här får du också kunskap om annat skadeförebyggande som skadefribarometern och stadens nätverk för trafikfrågor.

 

Varutransporter

Hit till Stadens Bud vänder du dig när din verksamhet behöver en transport exempelvis flyttning av inventarier, post- och pakettransporter eller matleveranser.

Så anmäler du skada på verksamhetens fordon

Här hittar du den gemensamma skadeanmälningsblanketten som staden använder "Skadeanmälan - motorfordon" för trafikolyckor i Sverige, med anvisning om hur du fyller i blanketten.

 

Complementary Content
${loading}