​Här finns allt om stadens arbete med hållbar leasing av lös egendom. Du som arbetar inom Göteborgs Stad kan boka miljövänliga varutransporter och utbildningar för att främja miljö och trafiksäkerhet. ​Stadens verksamheter kan leasa exempelvis IT-utrustning, motorfordon och personal- och verksamhetscyklar.

Så hyr du fordon och maskiner

Här får du veta det du behöver om stadens fordonsleasing, både om leasing över längre tid och hyrbil på kortare tid. Här finns även information om bil- & cykelpooler, maskinleasing och praktisk information till dig som redan leasar fordon.

Så beställer du personalcykel

Personalcykel är en förmån för alla anställda i Göteborgs stad. Här får du all information du behöver för att beställa en leasingcykel av internbolaget Göteborgs Stads Leasing.

Finansiell leasing

Här kan du läsa om finansiell leasing och hur detta hanteras i Göteborgs stad. Det finns information om såväl anvisning som leasingprocessen och lathundar för löpande rutiner.

Utbildningar och annat skadeförebyggande arbete

Här får du information om de trafikutbildningar som Göteborgs stad erbjuder genom Göteborgs Stads Leasing AB. Här får du också kunskap om annat skadeförebyggande som skadefribarometern och stadens nätverk för trafikfrågor.

 

Varutransporter

Hit till Stadens Bud vänder du dig när din verksamhet behöver en transport exempelvis flyttning av inventarier, post- och pakettransporter eller matleveranser.

Så anmäler du skada på verksamhetens fordon

Här hittar du den gemensamma skadeanmälningsblanketten som staden använder "Skadeanmälan - motorfordon" för trafikolyckor i Sverige, med anvisning om hur du fyller i blanketten.

 

Göteborgs Stads Leasing för dialog med förvaltning/bolag om möjlighet att välja elbil.
Göteborgs Stads Parkering fått i uppdrag att samordna laddinfrastrukturen för stadens fordon. Verksamheterna inom Göteborgs Stad behöver känna en trygghet i valet av elbil redan idag och därför lanserar vi, i enlighet med uppdrag från Kommunfullmäktige, ett erbjudande som ska hantera osäkerheterna kring laddinfrastruktur.

 

Ett förenklat erbjudande

Ett förenklat erbjudande om laddning har tagits fram för att möta det direkta behovet och hålla nere den totala kostnaden för staden. 2022 ska användas för att testa och utvärdera erbjudandet samt samla mer kunskap för att kunna skapa en permanent lösning. Under 2022 kommer det även ske teknisk utveckling både hos Parkering Göteborg och Göteborg Energi, vilket kan skapa möjlighet till förbättrade arbetsmetoder framöver.

 

Tillvägagångssätt

Göteborgs Stads Leasing för dialog med förvaltning/bolag om möjlighet att välja elbil. Om det finns intresse att välja elbil är Parkering Göteborg den primära kontakten för tillgång till laddplatser. Utifrån respektive förvaltning/bolags förutsättningar tar Parkering Göteborg fram alternativ för laddning och beslut tas tillsammans med förvaltning/bolag.

 Här nedan kan du läsa mer om erbjudandet: 

Erbjudande om laddning till stadens egna fordon.


${loading}