Kommunikativt ledarskap

Här når du kommunikativa verktyg riktade till dig som chef. Verktygen hjälper dig att  planera din kommunikation, när det handlar om allt från möten till feedback och dialog.

Verktygen har upphovsrätt

På grund av upphovsrätt är verktygen endast tillgängliga för dig som är inloggad som medarbetare i Göteborgs Stad.

Verktyg för kommunikativt ledarskap