Skapa enkäter och inbjudningar

Att skriva en bra enkät innebär att ställa frågor på ett sätt som ger de svarande möjlighet att svara ärligt. Det är också viktigt att se till att deltagarna kan genomföra enkäten snabbt och enkelt. Ju bättre enkäten är, desto bättre blir svaren.

Välj först vilken typ en frågor

Det första du måste göra är att välja vilken typ av fråga du ska använda. De finns både öppna frågor, som ber de svarande att skriva kommentarer, och slutna frågor som ger de svarande en fast uppsättning alternativ att välja mellan. De slutna svarsalternativen kan vara enkla ja/nej-frågor, flervalsfrågor, frågor med skalor och så vidare.

Du måste också bestämma hur frågorna ska ställas. Här nedanför hittar du tips på hur du skriver bra enkätfrågor.

Sju tips för att skriva en bra enkät

1. Fokusera på att ställa slutna frågor

Öppna frågor (kallas även frågor med fritt svar) är svårare att svara på och tar längre tid. Om du ställer för många öppna frågor kan det leda till att de svarande lämnar enkäten snabbare än om de fick slutna frågor.

Försök att inte ha mer än två öppna frågor per enkät och placera dem om möjligt på en separat sida i slutet. På så sätt kan du samla in svar på frågorna på de tidigare sidorna även om en svarande lämnar enkäten.

2. Använd neutrala enkätfrågor

Ställ objektiva frågor. Om frågan innehåller en åsikt (eller om du ställer en ledande fråga) kan det påverka deltagarna och leda till att de svarar på ett sätt som inte speglar vad de egentligen tycker. 

3. Använd en väl avvägd uppsättning svarsalternativ

Ge de svarande en balanserad uppsättning svarsalternativ så att du inte riskerar att resultatet blir missvisande. Då kan de ge ärliga och genomtänkta svar. Annars finns det risk för att svaren inte blir trovärdiga.

Exempel på balanserade svarsalternativ:

  • Mycket bra
  • Bra
  • Varken bra eller dåligt
  • Ganska dåligt
  • Dåligt

4. Fråga inte två saker på en gång

Att förvirra de svarande är nästan lika illa som att försöka påverka deras svar. I båda fallen kan de välja ett svar som inte speglar deras verkliga åsikter och preferenser.

En vanlig orsak till förvirring är att ställa två frågor i en. Du ber då de svarande att bedöma två olika saker på samma gång. Till exempel:

”Hur skulle du betygsätta vår kundtjänst och vår verksamhet?”

Kundtjänst och verksamhet är två olika ämnen. Om du har med båda i samma fråga kan de svarande bli tvungna att bedöma bara den ena eller hoppa över frågan helt och hållet.

Du kan istället dela upp ämnena i två slutna frågor:

”Hur skulle du betygsätta vår kundtjänst?”
Och …
”Hur skulle du betygsätta kvaliteten på vår verksamhet?”

5. Se till att alla frågorna är olika

Om de svarande känner att du ställer många likartade frågor eller har många likartade svarsalternativ blir det irriterande. Det leder till att de svarande antingen lämnar enkäten eller markerar samma alternativ rakt igenom och svarar på frågorna utan att tänka efter speciellt mycket.

Du kan förhindra detta genom att variera den typ av frågor du ställer, hur du ställer dem och genom att placera frågor som påminner om varandra långt isär.

6. Gör de flesta av frågorna valfria

De svarande kanske inte kan svara på alla frågor. Det kanske även finns vissa frågor som de helt enkelt inte vill svara på.

Ha båda dessa saker i åtanke när du bestämmer vilka frågor som ska vara obligatoriska. Om du inte är säker på om en fråga ska vara obligatorisk eller inte så bör den nog vara valfri. Om man tvingar deltagarna att svara på frågorna är de mer benägna att lämna enkäten eller välja ett slumpmässigt svar.

7. Testa enkäten

Testa enkäten genom att dela den med t.ex. kollegor, vänner eller andra i förväg. Det räcker ofta att någon annan tittar på den för att upptäcka eventuella misstag. Då undviker du att skicka iväg en enkät med felaktigheter i.