Klarspråk och ordlistor

Det är viktigt hur vi i Göteborgs Stad uttrycker oss i skrift. Det vi skriver måste vara vårdat, enkelt och begripligt. Att kunna förstå vad som står i en text är en förutsättning för insyn och för att kunna påverka. Här har vi samlat olika verktyg som stöttar dig i ditt skrivande.

Utbildningsmaterial

Här hittar du handbok och utbildningsfilmer om klarspråk

Hur begriplig är min text?

Testa om din text är begriplig genom att göra klarspråkstestet (Institutet för språk och folkminnen).

Språkvård och språkpolitik

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) är en myndighet som arbetar med språkvård och språkpolitik. Här hittar du goda råd i olika språkfrågor.

Språklagen 

Språklagen reglerar svenskan och andra språks ställning i Sverige och säger att "Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt" (Språklagen 11 §). Institutet för språk och folkminnen har gett ut vägledningar om hur du ska tolka och tillämpa lagen i ditt skrivande. 

Skrivregler

Myndigheternas skrivregler från Språkrådet innehåller rekommendationer till alla som skriver inom myndigheter, kommuner och annan offentlig verksamhet. 

Svarta listan innehåller svåra ord och fraser som du som skribent ska undvika och ger förslag på enklare synonymer.

Ordlistor och översättning

Svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU-organ och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska.

Översättningstjänster och tolkförmedling