Klarspråk och ordlistor

Det är viktigt hur vi i Göteborgs Stad uttrycker oss i skrift. Det vi skriver måste vara vårdat, enkelt och begripligt. Att kunna förstå vad som står i en text är en förutsättning för insyn och för att kunna påverka. Här har vi samlat olika verktyg som stöttar dig i ditt skrivande.

Här nedan listar vi ett antal verktyg som du kan ta hjälp av när du vill bli bättre på att skriva i tjänsten. Längst ner på sidan hittar du också ett antal definitioner av ord som används inom kommunikativa organisationer.

Utbildningsmaterial

Här hittar du handbok och utbildningsfilmer om klarspråk

Hur begriplig är min text?

Testa om din text är begriplig genom att göra klarspråkstestet (Institutet för språk och folkminnen).

Språkvård och språkpolitik

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) är en myndighet som arbetar med språkvård och språkpolitik. Här hittar du goda råd i olika språkfrågor.

Språklagen 

Språklagen reglerar svenskan och andra språks ställning i Sverige och säger att "Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt" (Språklagen 11 §). Institutet för språk och folkminnen har gett ut vägledningar om hur du ska tolka och tillämpa lagen i ditt skrivande. 

Skrivregler

När använder jag stor eller liten bokstav?

Myndigheternas skrivregler från Språkrådet innehåller rekommendationer till alla som skriver inom myndigheter, kommuner och annan offentlig verksamhet. 

Svarta listan tar upp ord och fraser som ger ett stelt och kanslispråkigt intryck samt vilka ord och fraser du kan använda istället.

Ordlistor och översättning

Översättningstjänster och tolkförmedling