Så arbetar Göteborgs Stad med kommunikation

Göteborgs Stad är en kommunikativ organisation som kommunicerar på ett enkelt, effektivt och efterfrågat sätt, både med medarbetare och med dem vi finns till för - boende, besökare och näringsliv. Genom enhetlig information och kommunikation skapas intern samhörighet och extern tydlighet.

Temasidan "Kommunikation i staden" hjälper dig att nyttja den fulla kraften i att tillsammans kommunicera för/om/inom Göteborgs Stad.

Enhetlig och effektiv - förutsättning för demokrati 

Göteborgs Stads policy för kommunikation säger att information och kommunikation är en förutsättning för demokrati och att stadens information och kommunikation ska vara enhetlig och effektiv. Vad det betyder kan du läsa vidare om i Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation, som är våra främsta styrande dokument inom kommunikationsområdet. 

Våra gemensamma förhållningssätt

All vår kommunikation ska bygga på demokratins värdegrund. Värdegrunden avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt:

 • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
 • Vi bryr oss
 • Vi arbetar tillsammans
 • Vi tänker nytt

Våra gemensamma budskap

Vårt gemensamma kommunikativa huvudbudskap är:

 • Hållbar stad - öppen för världen

För att göra vår kommunikation tydlig oavsett verksamhet kommunicerar vi utifrån våra budskapsplattformar:

 • Leva och bo
 • Destination
 • Internationellt samarbete
 • Kultur
 • Kunskap
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Stadsutveckling

Vår gemensamma grafiska profil

För att också det visuella ska visa att vi är EN organisation - Göteborgs Stad - använder vi alltid stadens grafiska profil (alternativt beslutad särprofilering med kommunikation om att verksamheten ändå är en del av Göteborgs Stad).

Den kommunikativa organisationen

En förutsättning för att nå hög kvalitet på kommunikationen med boende, besökare och näringsliv är att stadens medarbetare är välinformerade om verksamheten och dess mål och kan verka som kunskapsbärare och stadens ambassadörer.

Dokument som styr vår kommunikation

All vår kommunikation utgår från ett antal grundläggande principer som hjälper oss att uppfylla det kommunala uppdraget. Du hittar dessa principer i våra styrande dokument, främst i stadens policy och riktlinje för kommunikation.

Årshjul kommunikation 2022

I årshjulet finns en sammanställning av möten för olika nätverk i staden inom kommunikation. Mötena finns även inlagda i kalendern.

Årshjul kommunikation 2022

${loading}