Göteborgs Stads handbok för press och media

Handboken för press och media förbereder dig på att hantera olika mediesituationer. Den hjälper dig att förstå hur media fungerar och vilka lagar och regler som gäller. Handboken riktar sig till alla i Göteborgs Stad som har kontakt med media – både chefer och medarbetare.

Handboken bygger på Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation. Riktlinjen anger att Göteborgs Stads kontakter med massmedia ska präglas av öppenhet och proaktivitet. Det innebär att:

  • Media snabbt ska kunna komma i kontakt med den tjänsteperson inom Göteborgs Stad som har ansvar eller kompetens i en sakfråga.
  • Vi ska informera och kommunicera proaktivt och sakligt när det gäller såväl positiva som negativa budskap.

Handbok press och media

Handboken är framtagen i samarbete med Visuell kommunikation.


Kontaktinformation

Pressansvarig, stadsledningskontoret