Göteborgs Stads arbete med press och media

Massmedierna spelar en viktig roll för Göteborgs Stad och kontakterna med massmedia ska präglas av största möjliga öppenhet. Det är viktigt att massmedia snabbt kan komma i kontakt med den medarbetare som har ansvar och kompetens i sakfrågan. Göteborgs Stads information ska alltid vara opartisk och saklig, det gäller både positiva och negativa budskap.

Mediehandboken

Mediehandboken stödjer dig som är chef eller medarbetare innan, under och efter en mediekontakt.

Skicka pressmeddelande

Göteborgs Stads förvaltningar använder MyNewsdesk för att skicka pressmeddelanden – så här funkar det.

Utbildning press och media

Här hittar du utbildningsmaterial i press och media.

Pressinformation efter kommunstyrelsens möten

Här hittar du tider för de pressinformationer som följer efter kommunstyrelsens möten.

Mediebevakning

Genom att prenumerera på en mediebevakning blir det enkelt att följa vad medierna skriver om ditt sakområde. Prenumerationen ger dig också tillgång till låsta artiklar.

Informera varandra om mediefrågor

För att kommunstyrelsen, nämnder, styrelser och andra målgrupper ska kunna få en samlad bild av medias granskningar behöver förvaltningar och bolag bidrar med information. Här hittar du den rutin som anger när och hur vi informerar i samband med granskningar.

${loading}