Presentationsmaterial

Här hittar du Göteborgs Stads officiella presentationsmaterial. Använd gärna materialet när du vill berätta om staden. Både presentationerna och filmerna finns på svenska och engelska.

Det finns också material att använda till utställningar, mässor eller liknande.

Presentationer

Svenska

Göteborgs Stads huvudpresentation 2021 (ppt)

Engelska
Göteborgs Stads huvudpresentation 2021, engelska (ppt)

Använd presentationen när du ska berätta om Göteborgs Stad.

Uppdaterat 2021-04-13.

Filmen om Göteborg

Använd gärna filmen om du vill berätta om Göteborgs Stad. Filmen finns både på svenska och engelska, i en lång och en kort version samt teckenspråkstolkad.

Utställningar och mässor

Ska din verksamhet vara med på en mässa, delta i en utställning eller liknande ska materialet följa Göteborgs Stads grafiska manual. Visst material som redan är framtaget finns att låna.

${loading}