Översättningar och tolktjänster

Göteborgs Stad är delägare i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, TFV. Det innebär att alla verksamheter i Göteborgs Stad i första hand ska beställa språktolktjänster och översättningstjänster från TFV. Bara om TFV inte kan ta emot en beställning får verksamheten göra en direktupphandling av tolktjänst eller översättning. Det är dock inte acceptabelt att använda anhöriga eller barn som tolkar.

Rättigheter och skyldigheter gällande språktolk

En person som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en språktolk i kontakt med myndigheter. Det är den myndighet eller enhet som personen ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk. Den som behöver tolk kontaktar myndigheten/enheten inför sitt besök och berättar om behovet av tolk – vi ser då till att tolk beställs och vi beställer i första hand språktolkstjänster av Tolkförmedling Väst, TFV. Det är i detta läget inte acceptabelt att använda anhöriga eller barn som tolkar.

Beställa översättning eller språktolk från Tolkförmedling Väst, TFV

På TFV:s webbplats kan du beställa språktolk och översättning dygnet runt. Där kan du även se dina beställningar, fakturaunderlag, lämna synpunkter med mera. Du loggar in genom att ange ditt användarnamn och lösenord.

Kontakta TFV på 0770-813 000 om du saknar användaruppgifter eller önskar beställa språktolk eller översättning via telefon.

Läs mer om olika tolktjänster och översättningar på tolkformedlingvast.se

Översättningar

Sedan den 1 februari 2011 är Göteborgs Stad ett finskt förvaltningsområde och har därför skyldighet att ge finskspråkiga invånare information på hemspråket. På  goteborg.se finns därför en särskild ingång med kommunal information på finska.

Göteborgs Stad översätter delar av informationen på goteborg.se som till exempel information med anledning av pandemin till andra språk. Det har hittills främst varit översättningar till språk som arabiska, bosniska-kroatiska-serbiska, persiska, somaliska och engelska. Dessa språk är valda på grund av att de är de mest efterfrågade när medborgare behöver tolk. Vi översätter till andra språk efter analys av målgruppens behov.

Läs mer om översättning till andra språk

Enkelt, vårdat och begripligt

Grunden är alltid att vi först skriver informationen på vårdad, enkel och begriplig svenska – enkelhet och klarspråk på svenska kan räcka långt. Tänk också på att bilder, illustrationer och strukturen på informationen kan hjälpa till när någon ska förstå vad vi skriver.

Läs mer om hur vi skriver vårdat, enkelt och begripligt