Göteborgs Stads nätverk för kommunikation

Göteborgs Stad har flera nätverk inom kommunikationsområdet. Nätverken är ett av flera verktyg för att hjälpa oss att arbeta i linje med Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation. Nätverken ska bidra till ökad kunskap inom respektive kommunikationsområde och om våra gemensamma arbetssätt. De ska utgöra en arena för att dela erfarenheter, skapa dialog kring olika aktuella ämnen och stärka kontaktytorna mellan medarbetare i Göteborgs Stad.

Årshjul 2022 nätverk kommunikation (pdf)

Kommunikationschefsmöte

Nätverk för dig som är kommunikationschef i någon av stadens förvaltningar eller bolag.

Mötesplats kommunikation

Nätverk för dig som arbetar med kommunikation i stadens olika förvaltningar och bolag.

Pressnätverket

Nätverk för dig som är pressansvarig i någon av stadens förvaltningar eller bolag.

Stadshus kommunikationsmöte

Nätverk för dig som är kommunikationschef i något av bolagsklustren, för att dela erfarenheter och diskutera gemensamma kommunikationsfrågor.

Nätverk kriskommunikation

Nätverk för dig som är ansvarig för kriskommunikation.

${loading}