Möten och konferenser

Det blir allt fler digitala möten och sändningar i yrkeslivet. Det är effektivt att slippa resa mellan olika möteslokaler men också utmanande att få till det digitala mötet så att dialog, interaktion och sociala samspelet främjas. Hur du anordnar ett möte är a och o för att du och övriga deltagare ska få ut det ni önskar av mötet.

I detta avsnitt får du tips och råd om hur du håller i ett möte men också hur du deltar i ett möte på bästa sätt.

Tips kring formalia

Tips på vad en bra agenda ska innehålla och vad som behöver finnas med i mötesanteckningarna. Här finns råd och mallar. Du kan också läsa om vad som förväntas av dig som blir kallad till ett möte.

Digitala möten

Här hittar du en genomgång av några grundläggande saker som är bra att tänka på för att du ska få till ett bra digitalt möte och vad du bör tänka på när du arrangerar olika typer av digitala möten.

Checklista och spelregler

Här hittar du checklista och spelregler med det som är allra viktigast att tänka på när du planerar, genomför och deltar i möten.

Lär dig mer om möten i Teams

Här kan du få hjälp med hur du gör för att bjuda in till ett möte i Teams och hur du gör för att ansluta till ett möte i Teams.

${loading}