Mätningar och rapporter inom kommunikationsområdet

För att vi ska kunna kommunicera på bästa sätt till våra målgrupper boende, besökare, näringsliv och medarbetare behöver vi mäta och utvärdera vår kommunikation och titta på hur förändringar i vår omvärld påverkar beteenden, kommunikationsmönster och kanaler.

Kommunikativa organisationer

​Forskningsprojekt om kommunikativa organisationer för att fastställa kommunikationens betydelse för verksamheters framgång och hur väl de når sina mål.

Kommunikationsindex, KomI

KomI mäter kommunikationsklimat, organisatoriskt tillit och frågor som rör hur närmaste chef motiverar och engagerar sina medarbetare, kommunicerar uppdrag och mål samt ger återkoppling på medarbetarnas prestationer.

Undersökningar och rapporter

Här hittar du undersökningar och rapporter inom kommunikationsområdet.

${loading}