Våra målgrupper

Innan du ska kommunicera ett budskap bör du tänka igenom vilken eller vilka olika målgrupper du vill nå och prioritera bland dem.

Göteborgs Stads övergripande målgrupper

  • boende
  • besökare
  • näringsliv
  • medarbetare

Vem pratar du med?

Målgruppsarbete är centralt i all typ av kommunikation. Du kan inte skapa effektiv kommunikation om du inte har dina målgrupper klara. Du måste veta vem du pratar med när du pratar. Skriv till någon, inte till alla.

Varje målgrupp kan delas in i mindre målgrupper. Boende kan till exempel vara barnfamiljer, äldre, studenter med flera. Det kan också vara personer som kan tänkas vilja flytta till Göteborg.