Handbok för kriskommunikation

Göteborgs Stads handbok för kriskommunikation är ett stöd för dig som vill veta mer om kriskommunikation och få hjälp i ditt praktiska arbete. Förklaringar och checklistor underlättar ditt arbete när krisen inträffar.

Handboken är uppdelad i två delar. Första delen förklarar och fördjupar riktlinjen och andra delen ger dig översiktlig information om hur samhällets krisberedskap fungerar. I andra delen ryms också checklistor och en beskrivning av andra resurser som ger dig som kommunikatör ett handfast stöd vid en kris. Det pågår ett arbete med att revidera handboken. 

Göteborgs Stads handbok för kriskommunikation

Checklistor för kriskommunikation i sociala medier

Checklistorna i del två är uppdelade i före-under-efter en händelsekris för att förenkla ditt arbete när krisen inträffar.

Checklista för arbetet i normalläge

  • Beskriv i planen för kriskommunikation vilka sociala medier som du planerar att använda.
  • Beskriv hur medierna är rangordnade – vilket medie som prioriteras i ett läge där resurserna inte räcker för att jobba med och moderera flera sociala medier.
  • Förbered en kanalbeskrivning för sociala medier. Här ska det framgå vilka sociala medier som din verksamhet planerar att kommunicera i och vilken beredskap verksamheten har att svara på inlägg. Ange vilka tider som förvaltningen/bolaget har kanalen under bevakning. Kanalbeskrivningen publiceras i lämpliga kanaler i händelse av kris. Syftet är att vara tydlig emot målgrupperna.

Checklista för arbetet under kris

  • Säkerställ att du är inloggad med förvaltningens/bolagets profil.
  • Formulera ett första inlägg så snart som krisledningen har enats om en lägesbild. I det tidiga skedet bör budskapet handla om att verksamheten börjat hantera situationen och att mer information lämnas löpande.
  • Följ flödet av kommentarer i de egna medierna och moderera när det är nödvändigt.
  • Följ uppdateringar och kommentarer i medieföretagens sociala kanaler för att få input till den egna kommunikationen. √ Upprätta kontakt med webbredaktionen på konsument- och merborgarservice för att säkerställa att frågor som riktas till stadens Facebooksida kan besvaras snabbt under den tid som kanalen bevakas och modereras. Lämna information om händelsen och håll redaktionen fortsatt uppdaterad.
  • Planera för bild och film om det är möjligt. Utnyttja det sociala mediets möjligheter genom att dokumentera på plats.

Checklista för efterarbetet

  • Tacka dina följare för att de läst och bidragit med kommentarer och delningar. Sociala medier kan ge en personlig relation till följarna – passa på att vårda den relationen och det förtroende som du har byggt upp i kanalen.
  • Sammanställ statistik över hur många som nåtts av inläggen, kommentarer, delningar etcetera. En sådan resultatredovisning och analys bidrar till att utveckla arbetet inför fortsättningen och det ger krisledningen en bild av vad kommunikatörerna bidragit med.

Kontaktinformation

kommunikationsstrateg, stadsledningskontoret