Göteborgs Stads arbete med kriskommunikation

Kriskommunikation är en viktig del i hanteringen av en samhällsstörning. Med snabb, korrekt och trovärdig information skapar vi ett förtroende hos allmänheten och konsekvenserna av händelsen kan lindras.

För att arbeta samordnat och kunna tala med en röst har vi en riktlinje och en handbok för kriskommunikation. Dessa behöver du som är kommunikatör känna till.

Riktlinje för kriskommunikation

Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation beskriver hur nämnder och styrelser ska kommunicera vid kris.

Utbildning kriskommunikation

Här finns viktiga verktyg för att du som chef eller medarbetare ska kunna kommunicera och utveckla ditt kriskommunikationsarbete.

Kriskommunikationsfunktion och rollkort

Här kan du läsa om central kriskommunikationsfunktion, roller och rollkort.

Mallar för kriskommunikation

Här hittar du mallar för kriskommunikation i normalläge och kris.

Kriskommunikation på goteborg.se

Vid en samhällsstörning eller kris finns det möjlighet att publicera en banner på goteborg.se. Ett sådant krismeddelande kan visas på sidan på olika sätt, beroende på hur allvarlig händelsen är.

Kriskommunikation på Facebook

Facebook är en viktig kanal för Göteborgs Stads verksamheter om en kris inträffar. Använd Facebook om informationen är relevant för många.

${loading}