Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med temasidan Nya Kommunikation i staden. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter.

Kontakt temasidan Kommunikation i staden

Kommunikatör Carin Rothell, stadsledningskontoret
telefon: 031-368 05 04
e-post: carin.rothell@stadshuset.goteborg.se

Kommunikationsstrateg Frida Börås, stadsledningskontoret
telefon: 031-368 00 46
e-post: frida.boras@stadshuset.goteborg.se

Ytterligare publicerings- och innehållsansvariga för avsnitt/sidor på temasidan Kommunikation i staden

Huvudredaktion för stadens intranät

Huvudredaktör Louise Petersson, Intraservice
​Telefon: 031-367 80 69
​E-post: louise.petersson@intraservice.goteborg.s

Ansvarig förvaltning för temasidan Kommunikation i staden

Stadsledningskontoret

Övergripande ansvar för Göteborgs Stads kommunikation

Kommunikationsdirektör Helena Mehner, stadsledningskontoret
telefon: 031-368 06 03
e-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Kontaktinformation

Övergripande ansvarig för stadens kommunikation:

kommunikationsdirektör, stadsledningskontoret