Helena Mehner, kommunikationsdirektör. Foto: Julia Sjögren

Kommunikationsdirektören informerar

Här kommer jag att lyfta viktiga principer för stadens samordnade kommunikation och aktuella händelser som rör dig som arbetar med  kommunikation i Göteborgs Stad.

Om du har något som du vill att jag tar upp i mina nyhetsbrev eller om du har en kommentar till något jag skriver - hör gärna av dig!

Helena Mehner, kommunikationsdirektör
helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

 • Nyhetsbrev kommunikation 2022-06-20

  Ett stort tack för allt gott jobb ni gör med fokus på vad kommunikation bidrar till för dom vi finns till för och för att utveckla Göteborgs Stads verksamheter. Vi fick intensifieraarbetet med kriskommunikation med anledning av kriget i Ukraina, proffsigt och tillsammans var vi snabbt i gång och hjälptes åt för att leverera inom vårt område.

 • Nyhetsbrev kommunikation 2022-04-27

  Vi som arbetar med kommunikation vet ju att det är viktigt med kommunikation men nu, i oroliga tider med en pandemi och Rysslands invasion av Ukraina, ökande försök till dataintrång, miss- och desinformation i digitala kanaler och andra odemokratiska strömningar i vår omvärld, blir värdet av den öppna, transparenta, sakliga, faktabaserade och tillgängliga kommunikationen än tydligare. Också för de som inte har professionell kommunikation som sitt yrke.

 • Nyhetsbrev kommunikation 2022-02-24

  Så var vi i gång med ett nytt år. Snart kan vi förhoppningsvis lämna pandemin bakom oss och släppa vårt fokus på kriskommunikation. Nu fortsätter vi vårt viktiga arbete att tillsammans utveckla enhetlig och effektiv information och kommunikation inom och från staden.

 • Nyhetsbrev kommunikation 2021-12-22

  Så var snart ännu ett år till ända. Även om 2021 har varit ett år då vi fått fortsätta hantera pandemin har vi också lärt oss mycket och även tittat framåt på hur vi tillsammans ska fortsätta utveckla stadens kommunikation och möta de behov och förväntningar våra målgrupper uttrycker.

 • Nyhetsbrev kommunikation 2021-02-15

  Vi är fortsatt i pandemin och ett allvarligt läge. Vi fortsätter att kommunicera som vi gjort hittills, internt såväl som externt, och håller i och håller ut! Årets medarbetarenkät har kommit såväl för Göteborgs Stad som helhet som för respektive verksamhet.

 • Nyhetsbrev kommunikation 2021-01-20

  Hej alla och gott nytt år! Hoppas att ni haft en fin ledighet. De flesta av er deltog på mötesplats kommunikation i början av december men jag skickar ändå ut detta nyhetsbrev som en liten hjälp att komma ihåg och ta del av vad som är på gång inom område kommunikation.

Gå till sida:

 • 1

Kontaktinformation

Kommunikationsstrateg, stadsledningskontoret