Utställningar och mässor

Varför ska du göra en utställning eller delta i en mässa? Tänk alltid igenom syftet och gör en kommunikationsplan för att veta att du väljer rätt kommunikationsaktivitet.

En utställning kan vara permanent eller tillfällig, obemannad eller bemannad, mobil eller specialanpassad för en specifik plats. Den kan bestå av allt från en enkel installation med enstaka föremål till en utställning som tar över ett helt rum eller en byggnad. Oavsett ska den följa stadens grafiska profil och tydligt visa Göteborgs Stad som avsändare. Läs mer på goteborg.se/grafiskprofil.

 • I Göteborgs Stad vill vi arbeta hållbart och med omtanke om våra gemensamma resurser. Fundera därför alltid över vad som kan hyras eller återanvändas och vad som måste köpas nytt.
 • Tänk på att besökare har olika förutsättningar att ta till sig kommunikationen och att röra sig i rummet.
 • Tänk på att använda både budskap som lockar in i montern och text ger anledning att stanna upp inne i den.
 • Genom rätt belysning skapar du både en tillgänglig och en spännande miljö för besökarna.
 • För att intrycket av utställningen ska förbli tydligt och professionellt under hela utställningstiden är det viktigt att hålla ordning.

Få mer tips om hållbarhet, tillgänglighet, budskap och hur du håller ordning i montern i lathunden till höger.

Läs mer om material till utställningar och mässor på goteborg.se/grafiskprofil

Mässmonter

För mässor kan det vara bra att ta fram några produkter som du kan återanvända. Behövs det kan du komplettera med någon eller några unika komponenter.

Lämpliga produkter

 • Neutralt färgad matta som avgränsar montern
 • Specialanpassade väggar för den specifika montern
 • Affisch på golvstativ, bordspratare och formskurna skyltar
 • Skärm med bildspel, film eller animation
 • Ställ för broschyrer
 • Ståbord
 • Sittbänk med förvaring

Pop up-koncept

Ibland ska ett och samma mässkoncept kunna användas i många olika sammanhang med varierande förutsättningar. Då kan det vara bra att ta fram en enkel, mobil utställning, ett så kallat pop up-koncept.

Exempel på popup-koncept.

Lämpliga produkter

 • Strandflagga, gatupratare, bordspratare och rollup
 • Hopfällbart podium och hopfällbar montervägg

Tält

I vissa evenemang sker utställningen i tält. Då är karaktären ofta mer avslappnad och okonventionell än i en till exempel en mässmonter.

Exempel på pop up-koncept

Lämpliga produkter

 • Specialanpassade för vepor för tältväggar
 • Strandflagga, gatupratare och formskurna skyltar
 • Lastpall
 • Lampslinga med LED-belysning
 • Sittbänk med förvaring
 • Bord

Tänk på

 • Gatupratare eller annan budskapsyta behövs vid ingångarna för att locka in i tältet.
 • Komplettera takets grundbelysning med fler ljuskällor eftersom tälten är relativt mörka.
 • Ordna klädförvaring, så att personalen enkelt kan ta av och på sig kläder när vädret skiftar.
 • Lämna aldrig värdesaker i tälten över natten eftersom tälten inte går att låsa.
 • Se till att alla vepor och annan grafik sitter fast med rätt teknik. Annars är risken att de faller ned eller hamnar snett vid blåsig väderlek. För råd vänder du dig till enheten visuell kommunikation eller den upphandlade utställningsleverantör som bygger din utställning.

Container

I vissa sammanhang sker utställningen i en container. Containrar passar också bra till exempel vid medborgardialog, tillfälliga utställningar eller evenemang i stadsrummet. Läs mer om hur du bokar container här.

Exempel på container.

Lämpliga produkter

 • Specialanpassade väggar för containerns ytor
 • Strandflagga, gatupratare och formskurna skyltar
 • Skärm med bildspel, film eller animation
 • Ställ för surfplatta
 • Ståbord
 • Sittbänk med förvaring