Stadsinformationstavlor

Stadsinformationstavlor finns runtom i Göteborg och kan användas av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag för att kommunicera i offentliga miljöer.

I Göteborgs Stad finns totalt 319 stadsinformationstavlor. Följande riktlinjer gäller för kommunal information på tavlorna:

 • Stadsinformationstavlor ska användas av Göteborgs Stads förvaltningar och helägda bolag.
 • Tavlorna ska användas för kommunal information utan kommersiella inslag.
 • Kommunikationen ska omfatta information eller marknadsföring av evenemang som staden medverkar i. Det kan vara kommunala evenemang, kulturutbud med mera.
 • Logotyper från sponsorer får inte förekomma. Detta gäller även sponsring av kommunala evenemang och liknande aktiviteter.
 • Innehållet och utformningen ska stå i överenskommelse med god svensk reklamsed och göras enligt Göteborgs Stads grafiska profil. Bolag och särprofilerade verksamheter ska tydligt visa Göteborgs Stad som avsändare enligt punkten nedan. Läs mer om särprofilerade verksamheter och helägda bolag i stadens grafiska manual.
 • Alla som använder Göteborgs Stads bokningar av tavlorna ska använda stadens gemensamma mallar. I mallen framgår det tydligt att Göteborgs Stad är avsändare.
 • Göteborgs Stad använder stadens upphandlade tryckerier och inte JC Decauxs.

Mallar för stadsinformationstavla i eurosize med Göteborgs Stads logotyp längst ned till höger.

Mall för stadsinformationstavla i eurosize för förvaltningar respektive helägda bolag.

Intresseanmälan och bokning

Bokningen av stadsinformationstavlorna hanteras av område kommunikation på stadsledningskontoret.

 • I mitten av september skickas intresseanmälan för kommande år ut via mejl till alla funktionsbrevlådor och kommunikationschefer. Bekräftelse på bokning går ut senast i början av november.
 • Bokningsperioden är två veckor lång.
 • Vid stor efterfrågan fördelas ytorna med hänsyn till olika annonsörers speciella behov och kommunstyrelsens föreskrift om fördelning mellan olika intressen.

Tips för en lyckad kampanj

 • Undvik för långa textbudskap. Huvudbudskapet bör vara max tre rader i gatumiljö.
 • Sätt gärna huvudbudskap högt och placera det viktigaste i blickfånget. Undvik att lägga information för långt ned eller nära kanterna.
 • Texterna ska ha bra kontrast mot bakgrunden för en god läsbarhet.
 • Använd klarspråk – ett rakt och enkelt språk utan facktermer och förkortningar.
 • Tänk på att använda färg som drar till sig uppmärksamhet och som kontrasterar bra i miljön. Annonserar du under grönskande maj månad kanske grönt försvinner i miljön.

Exempel på kampanj i formaten eurosize och fullsize.

Exempel på kampanj i formaten eurosize och fullsize.