Sociala medier

Göteborgs Stad finns i sociala medier för att möta och interagera med boende, besökare och näringsliv i frågor som rör stadens verksamheter.

Vi finns här för att berätta vad vi gör och för att ge service. Som offentlig verksamhet förväntas vi också finnas och vara tillgängliga i de kanaler där våra målgrupper befinner sig.

Göteborgs Stads handbok i sociala medier

Göteborgs Stads handbok för sociala medier vänder sig till dig som arbetar i Göteborgs Stad.

Handboken går igenom varför Göteborgs Stad finns i sociala medier och vad du behöver tänka på innan du börjar arbeta med ett konto. Den ger dig tips och råd på hur du kan göra för att arbetet i sociala medier ska bidra till att din verksamhet når sina mål. Du kan enkelt spara eller skriva ut de kapitel som är särskilt relevanta för dig och ditt arbete. Informationen i handboken är till stor del samma som även finns på sidorna om Stöd i sociala medier. Handboken uppdateras en gång per år, men sidorna uppdateras löpande.

Du hittar Göteborgs Stads handbok i sociala medier på sidan Externa digitala kanaler och tjänster.

Handboken kommer att kompletteras med PowerPoint-utbildning med talmanus och PowerPoint-utbildning med berättarröst och undertext.

Handboken är framtagen av område kommunikation på stadsledningskontoret och webbstrategerna på demokrati och medborgarservice, i samarbete med enheten visuell kommunikation på intraservice.

Göteborgs Stads Facebooksida

Göteborgs Stad har en officiell Facebooksida som administreras och utvecklas av webbstrategiska verksamheten på konsument- och medborgarservice.

Du kan läsa mer om Göteborgs Stads Facebooksida och hur vi använder kanalen på temasidan Externa digitala kanaler.

Göteborgs Stad på Youtube

Göteborgs Stad har en officiell Youtubekanal som administreras och utvecklas av webbstrategiska verksamheten på konsument- och medborgarservice.

Du kan läsa mer om Göteborgs Stads Youtubekanal och hur vi använder kanalen på temasidan Externa digitala kanaler.

Göteborgs Stad på Linkedin

Göteborgs Stad har en officiell Linkedin-profil som administreras och utvecklas av Intraservice.

Göteborgs Stad på Linkedin 

Bygg relationer och skapa förtroende via sociala medier

Genom att agera på ett bra sätt i de sociala medierna bygger vi starka relationer och skapar förtroende. Det kan också ge mycket tillbaka till verksamheten om vi hjälps åt och har ett öppet förhållningssätt, både gentemot varandra internt och de målgrupper vi möter. Genom att utveckla vår närvaro i sociala medier har vi till exempel möjlighet att:

  • nå nya målgrupper,
  • göra oss själva mer nåbara och tillgängliga och skapa relationer,
  • snabbt sprida information,
  • se service som kundtjänst i ytterligare kanaler,
  • skapa dialog, förståelse och delaktighet inför beslut,
  • få in synpunkter, förslag och kunskap som kan förbättra verksamheten,
  • attrahera nya medarbetare,
  • kommunicera på ett kostnadseffektivt sätt.