Verktygslåda för film på intranätet

Konsumtionen av rörlig bild ökar för varje år och även på intranätet förväntar sig medarbetarna film. Här hittar du instruktioner, lathundar och mallar som gör det lättare för dig att producera egna filmer. 

Filmtyper

Verktygslådan innehåller instruktioner för hur du kan producera tre olika filmtyper beroende på vilket innehåll din film ska ha. Filmtyperna är film med intervju, film med klipp och faktafilm. 

Lathundar

Lathundarna beskriver hur du filmar med mobilen, publicerar filmklipp på intranätet, gör en bra intervju, skapar film i power point, förhåller dig till lagar samt information om textning. 

Mallar

Mallar gör det lättare för dig att producera egna filmer. Du laddar ner mallar för till exempel logotyp i slutruta och textplattor och lägger in dem i programmet där du redigerar din film. 

Färdiga filmer

Förmåner är ett ämne som passar bra som film, enligt vår analys av intranätet. Det finns färdiga filmer att använda när du vill påminna om förmåner.

Här hittar du de färdiga filmerna

${loading}