Exempel på container från Volvo ocean race 2018. Foto: Lo Birgersson

Göteborgs Stads containrar för evenemang

Göteborgs Stad har köpt in fyra stycken containrar att använda vid event, dialogmöten och andra aktiviteter då vi möter boende, besökare och näringsliv. På denna sida finns all information du kan behöva veta för att hyra en eller flera containrar.

Utseende och storlek

Containrarna är målade limegröna och har tryck på utsidan med texten Hållbar stad – öppen för världen i göteborgsblått. En av kortsidorna är ”glasad” för ljusinsläpp samt insyn när containern är stängd. Två av containrarna har glas på höger sida och två har det på vänster sida. Alla containrar har samma mått och alla invändiga ytor är klädda med vita träskivor alternativt isoleringsskivor.

  • Dörrarna viks på mitten för att inte sticka ut allt för långt ut. Dörrarna har fästen både ovanpå och på baksidan, för att de ska stanna i sitt öppna läge.
  • På långsidan där man öppnar containern finns en blå markis att fälla ut, både för regn- och solskydd.
  • Till varje container följer även en ramp som underlättar steget upp i containern.
  • Containrarna låses med ett hänglås och när ni hyr ansvarar ni för nyckeln. 
  • Övrig inredning står ni själva för. Tänk i god tid noga igenom vad som behövs, till exempel stolar, bord, broschyrställ, beachflagga, gatupratare, rolluper, vepor, affischer etc. Tänk också på att det ofta är längre leveranstid på specialprodukter som stolar, bord, pins, kassar och ballonger.

Skiss på container framifrån.

Tillstånd

För att få placera containern behövs tillstånd från trafikkontoret och Polisen.

Besök platsen och ta foton

Besök platsen där du vill placera containern. Kontrollera fram­komligheten; går det att ta sig fram med en kranbil till uppställningsplatsen och hur är vägens bärighet. (En kranbil med container på flaket väger en del.)

Ta foton och rita sedan skisser på placeringen. Skisserna behöver du när du ansöker om tillstånd, el och när du ska ta kontakt med de som ska ställa containern på plats.

Ta kontakt med Polisen och ansök om tillstånd

Kolla så att platsen är tillgänglig vid önskvärt datum. Läs mer på polisens webbplats. Hos polisen ansöker du sedan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, blankett finns på polisens webbplats.

Eventuellt bygglov

Om arrangemanget är långt, upp emot 2–3 veckor, behövs kanske bygglov. Stäm av med stadsbyggnadskontoret om så är fallet.

Exempelbild på tom container.

El

För att få el till containern behöver du göra en anmälan till Göteborg Energi. Det är en anmälan och beställning av ”Tillfällig anslutning” som måste göras. Be gärna Göteborg Energi om en ritning som visar var elskåpet är placerat och fråga hur lång kabel de skickar med. Detta måste anpassas till placeringen av containern. Skicka med en skiss på önskad placering.

Mer information om "Tillfällig anslutning" finns på Göteborg Energis webbplats.

Frakt

Park- och naturförvaltningen är upphandlad att om­besörja frakten. I undantagsfall kan annan aktör anlitas. Viktigt är att dialog förs mellan dig som kund och park- och naturförvaltningen om avsteg från ovan rutiner behöver göras. Som kund ansvarar du för att park- och naturförvaltningen får en skiss över place­ringen av containern. Det är också viktigt att säkra framkomligheten till platsen.

Kontaktuppgifter park- och naturförvaltningen: armin.brkic@ponf.goteborg.se

Kostnad

Att hyra en container kostar 750 kronor per dag exklusive kostnad för tillstånd, el och frakt. Det går också bra att hyra containern en längre period. Tillkommer gör även kostnad för administrativ hantering samt hyra av ramp 1500 kronor.

Frakten via park- och naturförvaltningen kostar cirka 4000 kronor beroende på hur komplicerad placeringen av containern är.

Försäkring

Containrarna är försäkrade, men har en hög självrisk. I hyran ingår en serviceavgift som täcker underhållet av containrarna. Det som inte täcks in är vandalisering och klotter. Uppstår något av detta blir du som hyr återställningsskyldig. Detta gäller även skadegörelse utöver ordinarie underhåll.

Bevakning

Om du vill ha bevakning av containern ansvarar du själv för detta. Tänk på att beroende på innehåll och längd på arrangemanget går det att välja mellan olika alternativ av bevakning, ronderande tillsyn eller stationär tillsyn. Priset för dem skiljer sig åt.

Återlämning

Containern återlämnas i det skick den var, inredningen nedmonterad och containern städad.

Vill du hyra en container?

Kontakta park- och naturförvaltningen: armin.brkic@ponf.goteborg.se