Göteborgs Stads kommunikationskanaler

I undersökningar anger allt fler att digitala kanaler är den naturliga första kontaktytan för information om en verksamhets tjänster och service. För att möta ökade förväntningar på tillgänglighet, dialog och effektivitet styr Göteborgs Stad sin information och kommunikation till nedanstående tre gemensamma prioriterade kommunikationskanaler.

Göteborgs Stads gemensamma, prioriterade kommunikationskanaler

  • goteborg.se - kanal för extern information och kommunikation (målgrupper - boende, besökare och näringsliv)
  • intranätet - kanal för intern information och kommunikation (målgrupp - medarbetare)
  • Vårt Göteborg - kanal för att berätta vad Göteborgs Stad gör och varför (målgrupper - boende, besökare, näringsliv och medarbetare)

Projekt revidering goteborg.se

Under 2021 och 2022 pågår ett stort projekt för att utveckla vår webbplats goteborg.se, så att den blir bättre anpassad efter våra användares behov. På sidan Projekt revidering goteborg.se kan du läsa mer om projektets syfte och mål, vilka delar som ingår i projektet och hur tidplanen ser ut.

Välj rätt kanal för ditt syfte

Förutom de digitala kanalerna finns också kanaler som möten, närmsta chef, e-post, brev, olika digitala samarbetsytor etc. I avsnittet "Vad vill jag uppnå med kommunikationen?" hittar du ambitionstrappan som visar kommunikativ insats vs effekt och som hjälper dig att välja relevanta kanaler utifrån vilken ambition du har i dina kommunikationsmål; veta, känna eller göra.

Exempel på kanaler för effekten VETA

Intranät, chefsnyhetsbrev, information från system som t ex Stratsys eller Personec, goteborg.se, kalendarium.goteborg.se, pressmeddelanden/media, information från kontaktcenter, digitala Vårt Göteborg, e-post, telefon, Skype, Teams, informationsmöte, anslagstavlor, informationsmaterial.

Exempel på kanaler för effekterna KÄNNA och GÖRA

Närmsta chef, sociala medier, evenemang/mässor, möten, kollegor 

Webbplatsen goteborg.se

Webbplatsen goteborg.se är navet för Göteborgs Stads externa service, tjänster och information till boende, besökare och näringsliv samt huvudkanal för kriskommunikation. På goteborg.se finns också information om stadens samtliga förvaltningar och bolag. Användbarhet och klarspråk prioriteras högt för att underlätta insyn och delaktighet.

Göteborgs Stads intranät

Intranätet är navet för Göteborgs Stads interna service, tjänster och information till medarbetare och chefer. På intranätet finns temasidor med styrning och stöd/verktyg för att stadens förvaltningar och bolag ska kunna utföra sina uppdrag på bästa sätt. På intranätet strävar vi efter att ska skapa kännedom om Göteborgs Stads samlade verksamheter och att bygga stolthet.

Vårt Göteborg

Vårt Göteborg är stadens egen digitala informationskanal där vi berättar vad som händer i Göteborgs Stads verksamheter och varför. Nättidningens målgrupper är boende, besökare, näringsliv och medarbetare.

Sociala medier

Göteborgs Stad finns i sociala medier för att möta och interagera med boende, besökare och näringsliv i frågor som rör stadens verksamheter. Stadens officiella sociala kanaler ska ses som ett komplement till webbplatsen goteborg.se.

${loading}