Informationsmaterial

På denna sida kan du hitta stadenövergripande informationsmaterial för vissa gemensamma frågor. Material tas fram eller sammanställs för en viss fråga för att underlätta för alla i staden att kommunicera på likartat sätt.

Vid utfärdat eldningsförbud

Eldningsförbud är något som kommunen fattar beslut om i samråd med räddningstjänsten. Innan du använder nedanstående informationsmaterial måste du försäkra dig om att ett beslut om eldningsförbud är fattat. Stadens logotyp, adress till mer information på goteborg.se samt eventuell tidsbegränsning för eldningsförbudet ska också finnas med på affischen eller i annan typ av kommunikation från staden.

Material att använda vid eldningsförbud

På myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) sida om brandrisk finns ett avsnitt med informationsmaterial för kommuner i Sverige att använda vid ett eldningsförbud. Vi kan använda affischen de tagit fram och sätter då bara Göteborgs Stads egen logotyp + hänvisning till mer information på goteborg.se längst ner. Affischen är på svenska och engelska. Där finns också film och FAQ om eldningsförbud att använda. 

Även länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram en affisch om eldningsförbud som vi kan använda. Deras affisch har "eldningsförbud" översatt till ett större antal språk.

Under den extremt torra och varma sommaren 2018 använde Göteborgs Stad länsstyrelsens affisch om "totalt eldningsförbud" på flera språk. Den finns också på denna sida som underlag för information vid framtida eldningsförbud.

Övriga kanaler

Göteborgs Stad informerar också om brandrisk och eldningsförbud på goteborg.se och i sociala media, främst Facebook. 

Kontakt för mer information om brandrisk och eldningsförbud: Kommunikationsavdelningen på Stadsledningskontoret kommunikation@stadshuset.goteborg.se