Videoplattform och lagring av film

Göteborgs Stad har en videoplattform för lagring av film. På plattformen kan du lagra din färdiga film och sedan bädda in filmen i det sammanhang där den ska användas. Exempelvis på goteborg.se, intranätet eller i någon av stadens sociala mediekanaler. I plattformens verktyg kan du undertexta din film. Tjänsten har även stöd för att hantera syntolkning.

Läs mer om att planera, producera och publicera tillgänglig film på Planera, producera och publicera tillgänglig film.

Läs mer om undertextning och syntolkning på Undertextning och syntolkning av film.

På undersidorna i vänstermenyn hittar du utbildningsmaterial från grundutbildning i videoform. Samt frågor och svar.