Verktyg för film och animerad film

På den här sidan hittar du verktyg och tips i ditt praktiska och operativa arbete med film.

Sidan innehåller

Verktyg och tips för produktion

 • Filma med mobilen
 • Att göra en bra intervju

Verktyg och tips för program, mallar och teknik

 • Skapa film och animerad film i Powerpoint
 • Klippa film i iMovie

Verktyg och tips för publicering

 • Lagra film i videoplattformen och publicera i olika kanaler

Verktyg och tips för produktion

Filma med mobilen

Teknik när du filmar med mobilen

1. Sätt mobilen i Flygplansläge.
2. Sätt kameran på 1080 p i Inställningar.
3. Torka av linsen.
4. Använd hörlurar och testa ljudet. Det är lättare att acceptera dålig bild än dåligt ljud.
5. Filma om möjligt utomhus och håll koll på ljuset. Alltför starkt medljus gör att den filmade kisar medan motljus ger en siluett. Sidoljus är att föredra. Filmar du inomhus så använd kompletteringsljus, till exempel en skrivbordslampa riktad mot det du filmar.
6. Ställ fokus med fingret i bilden.
7. Håll telefonen stilla. Använd stativ eller luta dig mot något stadigt.
8. Kom nära. Fyll bilden med huvudmotivet.
9. Filmar du en intervju så var noga med blickriktningen hos den som intervjuas. Läs mer om intervjuteknik under ”Att göra en bra intervju”.

Utrustning

 • Iphone
 • Mobilfäste
 • Stativ
 • Mygga
 • Förlängningssladd mygga
 • Egna hörlurar
 • iMovie

Att göra en bra intervju

I en filmintervju vill du komma åt reaktioner på de frågor som ställs snarare än att den som blir intervjuad ska förklara något länge. En intervju ska bidra till att väcka, känslor.

Fakta i textplattor

Spara faktauppgifterna till textplattor med informationsgrafik.

Längden är avgörande

Svaren i en intervju ska bara väcka känslor men också vara relativt korta. Lyssna på svaren och avgör om de går att klippa ner. Vid behov kan du ställa om frågan tills den du intervjuar formulerat ett mer kärnfullt svar. Risken är att spontanitet går förlorad men för många som blir intervjuade kan repetitionen också göra dem mer avslappnade.

Skapa samsyn kring syftet med filmen och intervjun

Förklara gärna för den du ska intervjua vilka svar du förväntar dig under intervjun. Att skicka frågorna innan eller läsa upp dem är ett sätt som får den du ska intervjua att slappna av. Ställ öppna frågor och undvik frågor som går att besvara med ja eller nej.

Relevant plats

Gör intervjun på en plats som är relevant för sammanhanget, om möjligt utomhus. Men glöm inte puffskydd till mikrofonen.

Exempel på frågor

 • Vad tänkte du när du såg resultatet?
 • Hur kändes det att du faktiskt gjorde skillnad för de du är till för?
 • När kände du stolthet över ditt arbete senast?

Teknik vid intervjutillfället

 • Sidoljus är att föredra, men för allt ljus är det viktigt att det inte är för starkt.
 • Ställ fokus med fingret i bilden.
 • Tänk på hur du placerar personen som pratar. Undvik hörn och väggar. Skapa djup i bilden.
 • Tänk på blickriktningen. Intervjupersonen bör inte titta direkt in i kameran utan på dig som intervjuar.
 • Använd helst stativ, annars luta dig mot något stadigt.
 • Var noga med ljudet eftersom det påverkar helhetsbilden. Det är lättare att komma undan med dålig bild än med dåligt ljud. Använd hörlurar.

Verktyg och tips för program, mallar och teknik

Skapa film och animerad film i Powerpoint

Du kan göra enklare filmer genom att kombinera text med illustrationer, animerade illustrationer i stadens linjemanér (GIF:ar) eller filmklipp. Animationer, illustrationer och filmklipp finns att hämta i stadens mediabank. I instruktionsfilmerna och lathunden här nedan ser du hur du enkelt kan skapa och exportera en film eller animerad film i Powerpoint. 

Instruktionsfilm för hur du lägger in animerade illustrationer tillsammans med textplattor och informationsgrafik i Powerpointmallen för filmgrafik och exporterar som film.

Instruktionsfilm för hur du lägger in filmklipp tillsammans med textplattor i Powerpointmallen för filmgrafik och exporterar som film. 

Utförlig lathund för att skapa film och animerad film i Powerpoint (pdf)

Kort steg för steg-guide för att skapa film och animerad film i Powerpoint (pdf)

Klippa film i iMovie

I lathunden här nedan hittar du instruktioner för hur du först flyttar över bilder mellan dator och mobil för att sedan kunna klippa ihop en film med textplattor i iMovie. 

Lathund för att klippa film i iMovie (pdf)

Verktyg och tips för publicering

Lagra film i videoplattformen och publicera i olika kanaler

På Göteborgs Stads videoplattform play.goteborg.se ska du lagra färdig film. Filmen bäddas sedan in i det sammanhang där filmen ska användas. I lathunden här nedan hittar du instruktioner för hur du laddar upp film i videoplattformen, lägger in syntolkning och undertext och sedan bäddar in i olika kanaler.

Lathund för videoplattformen play.goteborg.se och publicering (Datorhjälpen)