Vanliga frågor och svar kring tillgänglighet i film

Här hittar du vanliga frågor och svar kring tillgänglig film. Frågorna är uppdelade efter lagkrav, rådgivning och produktion av film.

Lagkrav

Varför ska jag göra tillgänglig film?

Många olika typer av förutsättningar kan skapa problem med tillgänglighet. Till exempel hör en och en halv miljon svenskar dåligt och var fjärde svensk har problem med att läsa. Det är alltså en stor andel av befolkningen som drabbas av bristande tillgänglighet och som gynnas av tillgänglig film. Läs mer om lagkraven på  Lagar
och regler kring tillgänglighet i film.

Hur kan jag lära mig mer om lagkraven kring tillgänglig film?

Du kan själv läsa mer om lagen som innehåller bestämmelser och krav på tillgänglighet kring tillgänglighet till digital offentlig service och som heter: Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer om lagen på riksdagen.se.

I Sverige kräver lagen undertextning och syntolkning av filmer. Läs mer om WCAG och webbriktlinjer för ljud, bild och film på webbriktlinjer.se.

Måste alla filmer följa lagkraven?

Ja, alla filmer som produceras i offentlig verksamhet ska följa lagen. Allt innehåll på goteborg.se och intranätet ska vara anpassat för att följa lagen om tillgänglighet till digital service, DOS (tillgänglighetslagen).

Gäller olika lagkrav i externa och interna digitala kanaler?

Ja, när du gör ny film som ska publiceras på Göteborgs Stads externa webbplatser eller för andra externa digitala kanaler ska du alltid syntolka och undertexta den. När du gör ny film som bara ska publiceras på Göteborgs Stads intranät är det önskvärt att följa lagkraven. Tänk på att filmer ofta produceras för både externa och interna webbplatser och digitala kanaler.

Vad ska jag göra med befintlig film på goteborg.se?

Ta inte bort filmer från goteborg.se. De filmer som redan finns på goteborg.se och som fortfarande hjälper personer som föredrar att titta och lyssna, ska ligga kvar. När du gör en ny film ska du syntolka och undertexta den. Vid frågor som rör externa webbplatser och tillgängligt innehåll kontaktar du webbstrategiska verksamheten på support.digitalakanaler@goteborg.se.

Vad ska jag göra med befintlig film på intranätet?

Ta inte bort film från stadens intranät. De filmer som redan finns på stadens intranät och som fortfarande hjälper personer som föredrar att titta och lyssna, ska ligga kvar. När du gör en ny film är det önskvärt att syntolka och undertexta (intranät som publicerats före 2019 omfattas inte av tillgänglighetskraven, utan omfattas först av lagkraven när dom genomgått en omfattande översyn).

Vid frågor som rör Göteborgs Stads intranät och tillgängligt innehåll kontaktar du Intraservice på support.intraservice@intraservice.goteborg.se.

Vad innebär undertextning av film?

Undertexter är de dialoger och röster som skrivs ner det vill säga transkriberas (nedteckning av tal) och synkroniseras mot den rörliga bilden. Ofta förenklas och tolkas innehållet vid transkriberingen för att den som ser filmen ska hinna med och läsa och förstå. Undertexter syns som texter längst ner i bild på film. Läs mer om undertextning på Undertextning och syntolkning av film.

 Vad innebär syntolkning av film?

Syntolkning betyder att med ord beskriva vad filmen innehåller för visuell information så att de med nedsatt synförmåga kan ta del av filmen. En inspelad röst berättar vad som händer när ingen annan röst pratar i filmen. Läs mer om syntolkning på Undertextning och syntolkning av film.

Rådgivning

Kan jag få rådgivning kring tillgänglig film?

Ja. Du kan få rådgivning gällande lagkraven och tillgänglig film. Information kring vem du ska kontakta gällande rådgivning hittar du på Rådgivning och beställning av film.

Produktion av film

Hur kan jag utbilda mig i att göra undertexter och syntolka film?

I dagsläget erbjuder inte Göteborgs Stad intern utbildning kring tillgänglighet i film. Utbildning behöver köpas in och frågan ska tas i linje. 

Hur vet jag vilka befintliga filmer jag måste göra mer tillgängliga?

Du ska i första hand se över de filmer som används mycket och har ett innehåll som är relevant för många. Om filmerna innehåller unik information som gör att någon kan exkluderas utifrån lagkraven behöver de göras mer tillgängliga.

Hur kan jag göra befintliga filmer mer tillgängliga i digitala kanaler och gränssnitt?

Om filmen innehåller information som inte finns i anslutning till filmen, komplettera då med samma information i text där filmen bäddas in. Det kan ofta räcka med att skriva vem som pratar i filmen och sammanfatta det viktiga som sker i bild.

Det går att syntolka en film i efterhand under förutsättning att den är planerad och producerad för att vara tillgänglig och att den är publicerad på videoplattformen.

Vad ska jag tänka på vid undertextning av av film?

Du hittar mer information kring vad du behöver tänka på gällande undertextning av film  på Undertextning och syntolkning av film.

Vad ska jag tänka på vid syntolkning av film?

Du hittar mer information kring vad du behöver tänka på gällande syntolkning i film på Undertextning och syntolkning av film.

Måste jag texta och syntolka direktsändningar?

Nej, i dagsläget behöver du inte texta och syntolka direktsändningar enligt lagkraven. Om ni planerar att spela in direktsändningen för att tillgängliggöra denna i efterhand säger lagen att innehållet måste vara textat inom 14 dagar. 

Vilken videoplattform ska jag använda när jag publicerar film?

För att säkerställa en reklamfri visning av din film rekommenderar vi att du använder Göteborgs Stads videoplattform, framför tjänster som YouTube och Vimeo.

Kan jag undertexta i Göteborgs Stads videoplattform?

Det går att undertexta direkt på Göteborgs Stads videoplattform, play.goteborg.se. Viktig information i grafikplattor kan också kompletteras med ljudspår i play för att bli mer tillgängliga. Läs de uppdaterade instruktionerna för videoplattformen via guiden på Datorhjälpen

Kan jag syntolka i Göteborgs Stads videoplattform?

Det går att syntolka direkt på Göteborgs Stads videoplattform, play.goteborg.se. Läs de uppdaterade instruktionerna för videoplattformen via guiden på Datorhjälpen.

När behöver jag lägga till teckenspråk?

Tillgänglighetslagen avser undertextning och syntolkning. Du behöver själv avgöra i vilka sammanhang och mot vilka målgrupper du behöver en teckenspråksversion av din film.  

Vad ska jag ha för storlek på undertexter?

Srt-filer anpassar storlek beroende på skärm, för att säkerställa att texten är läsbar. Tittar man på en väldigt liten skärm så tar texten upp väldigt stor del av bilden. Inbrända texter anpassar sig inte, utan är svårlästa på små skärmar. Med hänsyn till detta är alltså srt-filer ett bättre alternativ ur tillgänglighetsperspektivet när möjligheten finns.

Kan jag följa stadens grafiska profil gällande typsnitt undertexter som bränns in?

Ja, du kan följa den grafiska profilen. Du ska använda typsnittet Open Sans som är stadens typsnitt för digitala kanaler och är fritt att ladda ner. Du kan ladda ner typsnittet på nätet eller kontakta enheten visuell kommunikation för att få tillgång till Open sans.

Ska jag använda typsnittet Gotham om jag gör undertexter som bränns in?

Nej, Gotham kräver licens. För att fler ska kunna arbeta med undertexter använder du Open Sans som är stadens typsnitt för digitala kanaler och är fritt att ladda ner. Du kan ladda ner typsnittet på nätet eller kontakta enheten visuell kommunikation för att få tillgång till Open sans.

 Om du vill ändra eller lägga till något på sidan Vanliga frågor och svar kring tillgänglighet i film kan du kontakta enheten visuell kommunikation på visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se