Undertexta, syntolka och teckenspråkstolka

På den här sidan kan du ta del av vad du behöver tänka på när du arbetar med undertextning, syntolkning och teckenspråkstolkning för att göra din film tillgänglig.

Undertexta

Enligt lag måste Göteborgs Stad ha svensk undertextning i alla filmer som publiceras offentligt och på intranätet, detta gäller även animerad film. Läs mer under Lagar och regler kring tillgänglighet i film

Undertexter är de dialoger och röster som skrivs ner och synkroniseras mot den rörliga bilden. Ofta förenklas och tolkas innehållet för att den som ser filmen ska hinna med att läsa och förstå. Undertexter syns som texter längst ner i bild på film.

Detta är den vanligaste formen av tillgänglighetsanpassning för film och det enklaste sättet att översätta en film till flera språk. Då är det filmens originalspråk som hörs. Undertextning ökar också förståelsen sammanhang där många ser film utan ljud, till exempel i mobilen.

Tänk på det här när du spelar in, för att underlätta undertextning:

 • Se till att de som deltar inte pratar för fort.
 • Se till att de som deltar kortar ner sitt prat.
 • Ta gärna om scenen om deltagarna pratar för fort eller om det blir otydligt.

I olika kanaler

Om du publicerar film i stadens kanaler eller sociala medier ska undertexten skapas som en separat undertextfil. En så kallad srt-fil gör texten uppläsningsbar för skärmläsare. Av tillgänglighetskäl måste din undertext gå att stänga av och slå på. Stadens videoplattform erbjuder den funktionen.

Ska din film visas på en tv-skärm från ett USB-minne, till exempel i en reception, på en mässa eller visas lokalt från dator i Powerpoint måste undertexten brännas in på filmen. Då behöver undertexten läggas på själva filmspåret innan filmen exporteras ut. Anledningen är att det inte finns något inbyggt stöd för uppläsning och tolkning av srt-filer i tv-skärmar eller direkt i ett Powerpoint-bildspel.

Tips när du skapar undertexter

 • Renodla språket.
 • Skriv inte ner exakt allt som sägs.
 • Undvik utfyllnadsfraser.
 • Starta och sluta undertextblock med samma ord som sägs i filmen.
 • Använd max två rader per textblock.
 • Dela upp långa meningar i flera textblock vid behov.
 • Var noga med radbrytningar och ha inte för många tecken per rad. 32 tecken är den rekommenderade maxlängden och standardlängden för film på Facebook.
 • Se till att textblocket ligger så pass länge i bild att den som ser filmen hinner läsa.
 • Använd talstreck om två pratar samtidigt.
 • Skriv ljudeffekter inom parentes.

Fördjupning och utbildning

Syntolka

Enligt lag måste Göteborgs Stad syntolka alla filmer som publiceras offentligt och på intranätet, detta gäller även animerad film. Läs mer under Lagar och regler kring tillgänglighet i film.

Syntolkning är att med ord beskriva vad en film innehåller visuellt, så att de med nedsatt synförmåga kan ta del av viktig information i filmen. En inspelad röst berättar vad som händer när ingen annan röst pratar i filmen. En film behöver därför ha tysta partier för att ge utrymme för syntolkning.

Beroende på filmens syfte kan syntolkningen återge allt från grafik till vad som syns övergripande i filmen. Syntolkning kan också vara mer avancerad och beskriva ansiktsuttryck, känslor och hur personer rör sig.

Planera och förbereda

En bra planerad film behöver inte alltid ett specifikt syntolkningsspår. Den viktiga informationen framgår då redan i filmens ordinarie ljudspår. Till exempel kan karaktärerna presentera sig när de kommer in i bild eller berättar vad de gör. Det är du som avgör vilken information som är viktig i filmen.

Tänk på att anpassa syntolkningen efter:

 • vilken målgrupp filmen har
 • olika önskemål och förutsättningar hos de som behöver syntolkning
 • vad som är syftet med filmen
 • vilken typ av film det gäller
 • vilket sammanhang filmen ska visas

Redan på planeringsstadiet ska du:

 • sätta dig in i hur det är för användarna som har synnedsättning
 • göra plats för syntolkning, helst redan på manusnivå
 • ge utrymme för karaktärerna i filmen att berätta vad som händer (verbalisering)
 • använda dig av att det som sägs i tal inte behöver syntolkas
 • låta en syntolk ta del av originalmanuset
 • planera för en introduktion som talar om vad filmen handlar om
 • låta den som tar fram manus specifikt försyntolkning på ljudspår se filmen flera gånger
 • testa ditt manus på någon som inte tagit fram det
 • använda ljud som komplement till syntolkningen
 • se till att du har tillräckligt mycket filmmaterial för att klippa filmen luftigt med plats för syntolkning.

Vad ska du syntolka och hur?

Syntolkning görs aldrig under dialoger. Därför är det viktigt att inte syntolka allt, utan beskriva den huvudsakliga handlingen genom att följa den röda tråden i filmen.

Syntolkaren ska alltid förhålla sig neutralt så att den som lyssnar på filmen kan göra egna tolkningar. Utelämna det som är oväsentligt. Men låt det inte vara tyst så länge att lyssnaren inte förstår vad som händer. Syntolkning ska helst inte översättas. Om du måste göra en översättning behöver syntolkningen anpassas till både aktuellt språk och kulturella preferenser.

När du syntolkar ska du vara:

 • neutral
 • trygg i det du säger
 • intresserad av det du berättar.

När du syntolkar ska du använda ett språk som:

 • beskriver det du ser så objektivt du kan
 • beskriver handlingen kortfattat och kärnfullt
 • inte upprör men inte heller censurerar
 • är relevant, beskrivande och noggrant
 • är målande och som framkallar inre bilder
 • är lätt att förstå, det vill säga du ska utesluta tekniska termer, fackspråk och förkortningar.

När du syntolkar ska du:

 • beskriva saker i nutid
 • spegla filmens karaktärer
 • ange namn på den som säger något i filmen
 • läsa upp relevant grafik, så som skyltar och annan text som förekommer i filmen
 • läsa upp ljudbeskrivningar
 • tolka det du ser i ansikten och uttryck
 • tolka animerad film på samma sätt som övrig film.

Du ska inte syntolka:

 • samtidigt som personer talar i filmen
 • på ett missledande sätt som distraherar eller förvirrar

Syntolkning av informationsfilm och diagram

Håll det enkelt. Informationen som till exempel ett diagram avser är viktigare att få fram än att syntolka exakt vad som visas i bild. Syntolka inte typ av diagram, färger eller bilder som är jämte diagrammen om de inte innehåller viktigt information.

Tänk så här:

 • Ge en överblick, berätta om den viktigaste informationen först.
 • Beskriv inte de detaljer som inte är av vikt för just den här filmen.
 • Berätta vad som sker om du klipper mellan film och animerad film.

Symbol för syntolkning

När du publicerat din film ska det framgå i ren text att filmen är syntolkad. Det kan göras i filmtiteln eller i en informationstext. Informationen ska ligga inledande i filmen och även den ska vara syntolkad. Där kan du också ange om syntolkningen ligger som ett syntolkningsspår som kan slås på och av i videospelaren eller om det är en anpassad syntolkad variant.

För att markera informationen om syntolkning kan du använda en särskild symbol. Den laddar du ned från Göteborgs Stads mediabank. Den finns också i Göteborgs Stads mallar för filmgrafik, med plats för text intill.

Fördjupning och utbildning

Teckenspråkstolka

Det finns inget lagkrav på att använda teckenspråk i myndigheters filmer. Däremot står det i språklagen att myndigheter ska värna om och skydda teckenspråket. Bra att tänka på är att teckenspråk är döva personers förstaspråk. Använd teckenspråkstolk om du bedömer att videon behöver vara extra tillgänglig för alla eller om det finns identifierade målgrupper som har det behovet.

Tänk på det här vid teckenspråkstolkning:

 • Ha en bakgrundsfärg bakom teckentolken
 • Se till att tolken har neutral och rätt kontrast på klädseln
 • Ha bra belysning och se till att händerna syns.

Kontakta Teckenspråksforum

Om du har frågor angående teckenspråksöversättningar eller undrar hur du gör en beställning, kontakta Teckenspråksforum.

Symbol för teckenspråk

För att markera att en film även finns i teckenspråktolkad version använder du en symbol, som kompletteras med text som förklarar var den tolkade versionen finns. Det kan till exempel göras i informationstext i anslutning till filmen där den är publicerad, med en länk till den översatta versionen.

Symbolen ska alltid vara med i originalfilmer, men behöver inte vara med i teckenspråkstolkade versioner. Du laddar ned symbolen från Göteborgs Stads mediabank.