Planera, producera och publicera tillgänglig film

Här kan du ta del av vad du behöver tänka på när det gäller produktion av film och vilka slags film som lämpar sig för din kommunikation. Det är också viktigt att du har med dig tillgänglighetsaspekten från början i din planering och genom hela processen till publicering.

Planering

Innan du sätter igång bör du veta vad du har för budget och hur många timmar du själv kan lägga i filmproduktionen. Vilken typ av film du ska producera är avgörande för hur du ska tänka kring tillgänglighet så som undertextning och syntolkning.

Vad som är bra att tänka på gällande undertextning och syntolkning när du planerar, producerar och publicerar film kan du läsa mer om på Undertextning och syntolkning av film.

Analysera behov och val av film

Även om det finns en väl genomtänkt och utförlig kommunikationsplan kan filmen vara en enskild leverans i en större aktivitet. Därför kan du behöva göra en egen analys för just filmens förutsättningar, syfte och mål.

Definiera vad du vill berätta specifikt genom film och ta reda på vilken typ av film som bäst svarar mot kommunikationsplanens syfte, mål, målgrupper, kanalval och budget. Tänk på att olika filmer har olika livslängd. Ett inlägg i Instagram Stories behöver inte vara relevant lika länge som en instruktionsfilm.  

Olika typer av filmer

Intervjuer, samtal, reportage och dokumentärfilm

Formatet används för att levandegöra berättelser om vad stadens verksamheter gör med hjälp av personer från verksamheterna.

Använd stadens bildmanér för

 • foto och film
 • komplettera med textskyltar och informationsgrafik.

Idébaserad och konceptuell film

Formatet används till att marknadsföra aktiviteter (kampanjer) och olika iscensättningar.

Använd stadens bildmanér för

 • foto och film
 • känsloskapande illustration i animation
 • linjebaserad illustration i animation
 • komplettera med textskyltar och informationsgrafik.

För att påminna och puffa

Formatet används för att uppmärksamma och marknadsföra aktiviteter. Filmen kan ha formen av en trailer eller teaser.

Använd stadens bildmanér för

 • foto och film
 • känsloskapande illustration i animation
 • linjebaserad illustration i animation
 • informationsgrafik
 • komplettera med textskyltar.

Dokumentation och livestreaming

Formatet används för föreläsningar och föreställningar.

Använd stadens bildmanér för

 • foto och film
 • komplettera med textskyltar och informationsgrafik.

Informationsfilm och instruktioner

Formatet används för att informera och instruera.

Använd stadens bildmanér för

 • foto och film
 • linjebaserad illustration i animation
 • informationsgrafik
 • komplettera med textskyltar.

Ta fram idé och koncept för film

I idé och koncept tar du fram en filmidé och manus som svarar mot kommunikationens mål och syfte.

Omvärldsbevaka

Titta på andra filmer inom samma område och låt dig inspireras när du tar fram idéer kring din film. Se hur andra jobbat med bildutsnitt, ljus och klippning. Referenser kan också ge gemensam förståelse när det är flera som är delaktiga i en filmproduktion. Läs mer om stadens bildmanér på goteborg.se/grafiskprofil.

Ta fram manus

Redan när du planerar och skriver manus till filmen kan du tänka på att göra plats för syntolkningen.

Verbalisera gärna redan på manusstadiet, det vill säga ge utrymme till de personer som filmas att berätta direkt vad som händer i filmen. Det kan bidra till att du slipper göra syntolkning i efterhand eller att den blir enklare att genomföra.

Ta fram storyboard

Det är bra om du redan under idé och koncept arbetar med storyboard för att planera din film kreativt. Det kan fungera som ett stöd vid inspelning och en grundläggande plan för hur du vill att filmen ska klippas. Ett storyboard ger förutsättningar för att planera bildutsnitt där namnskyltar och annan grafik fungerar tillsammans med bilden. Det är bra att redan här tänka på hur du ska visa den eller de personer som pratar i filmen. Det bidrar till att det blir enkelt att hänga med i filmen för den som tittar.

När det gäller animerad film är storyboard nödvändigt. Det bidrar till att gestalta bildmässiga idéer och du kan redan här se om din idé fungerar. En genomarbetad storyboard hjälper dig också att kommunicera med berörda parter. Detta är viktigt att göra innan du påbörjar en tidskrävande animation eller filminspelning.

Checklista idé och koncept

 • Var noga med att filmen hänger ihop med övrig kommunikation
 • Visualisera idé och koncept genom att använda referenser
 • Ta fram manus
 • Ta fram storyboard

Produktionsplanering för film

En hälsning på intranätet kräver inte lika mycket produktionsplanering som en inspelning med flera personer där manus och intervjuer behöver förberedas. Ibland behöver du filma på många platser och då behöver du planera och förbereda jobbet i god tid.  

Checklista för produktionsplanering

 • Ta fram en produktionsplan som svarar mot filmens nivå och kommunikationsplanens och filmens syfte, mål och idé. 
 • Behöver du hjälp av extern leverantör? Kontakta dem du behöver samarbeta med i god tid. Se upphandlade leverantörer.
 • Planera publicering i detalj. Vissa kanaler behöver bokas i god tid.
 • Planera inspelningstillfället väl.
 • Planera produktion utifrån ljus, väder och medverkande. 
 • Förbered inspelningsplats så att du kan ta ljud och att ljuset är bra.

Vid inspelning av film

Filma mer än du behöver

Filma alltid mer än du behöver. Gör intervjuer flera gånger i olika utsnitt. Det ger dig mer utrymme att klippa filmen på ett bra sätt i förhållande till syntolkning och undertextning eller översättningar till andra språk som blir längre än svenska.

Ljudupptagning

För den som ser sämre är ljudkvalitén på filmen extra viktig. Filma i en miljö där inte bakgrundsljudet stör det som filmen ska förmedla. Undvik också helst att människor pratar i munnen på varandra.

 Checklista vid inspelning

 • Förbered och skriv avtal med medverkande
 • Förbered teknik
 • Filma olika utsnitt så att du får en variation mellan närbilder, helbilder och miljöbilder

Efterbearbetning av film

Efter inspelning kan du behöva klippa, färgkorrigera, lägga till textplattor, grafik, ljudlägga och spela in en voice over (röst i film som tillhör person som inte syns i bild). Du ska också undertexta  och syntolka filmen.

Filmmallar för olika format med textskyltar, grafik och avsändare

Stadens mallar för film med textplattor och filmgrafik är anpassade efter stadens grafiska profil och de tillgänglighetskrav som finns. Mallarna är till för att du ska kunna följa tillgänglighetskraven och för att det ska vara enklare och arbeta med klippning av film som ska undertextas och syntolkas. Om du följer stadens mallar följer du tillgänglighetskraven gällande läsbarhet och kontrast. Till exempel genom att inte lägga text direkt mot bilden eller animera texter.

Lagring och publicering av film

Lagring av film

Göteborgs Stad har en videoplattform för lagring av film. Avsikten med plattformen är att stadens färdiga filmer ska lagras där och att du sedan kan bädda in den i det sammanhang där filmen ska användas. Exempelvis på goteborg.se, intranätet eller i någon av stadens sociala mediekanaler. I plattformens verktyg kan du undertexta din film samt lägga in syntolkning som sedan kan läsas upp användarens webbläsare. 

Publicering

Publicera i någon av stadens kanaler gör du genom att använda inbäddningskoden som finns intill varje film i videoplattformen. Inbäddningskoden adderar du i källkoden på den sida där du tänkt publicera din film. För detaljerad anvisning om hur du gör dessa steg, se den guide som finns om videoplattformen