Lagar och regler kring tillgänglighet i film

Tillgänglighetskraven finns för att information och tjänster ska kunna nås och användas av alla oavsett förutsättningar. Kraven som finns reglerade genom lag handlar därför om att möta användarens behov.

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen innehåller bestämmelser om krav på tillgänglighet för all digital service som en offentlig aktör erbjuder. I korthet innebär detta att Göteborgs Stad, som leverantör av offentligt finansierad service, ska ha en webbplats och ett intranät där innehållet är anpassat för att följa lagen om tillgänglighet till digital service. Enligt lagen måste Göteborgs Stad undertexta och syntolka de filmer och poddar som publiceras offentligt och på intranätet. Tänk på att detta även gäller animerad film.

Läs mer om svensk tillgänglighetslag här.

WCAG — internationell standard för webbtillgänglighet

Den svenska tillgänglighetslagen bygger på ett EU-direktiv som i sin tur bygger på WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines version 2.1). WCAG 2.1 är den internationella standarden för tillgäng­lighet på webben. WCAG är indelad i tre nivåer: A, AA och AAA. För varje nivå finns riktlinjer som ska följas. I Sverige kräver lagen nivå AA, undertextning och syntolkning av filmer.

Här kan du läsa mer om WCAG och webbriktlinjer för ljud, bild och film och här om tillgänglig film

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen gäller både internt och externt material. Eftersom varje förvaltning är en egen myndighet kan tolkningen av lagen se olika ut. Kontakta ditt dataskyddsombud för att få uppdaterad information.

För frågor om Dataskyddsförordningen kontakta ert lokala dataskyddsombud eller dataskyddskontakt. 

Upphovsrätt

Upphovsrättsskyddade verk, såsom konstverk, musik, film och fotografier, behöver som regel upphovspersonens tillstånd för användning. All produktion av film inom Göteborgs Stad, även sådan endast avsedd för internt bruk, ska ha upphovspersonens tillstånd.

Om du vill använda befintliga klipp ur radio eller tv-program kan citaträtt gälla. Tydligt syfte med användningen måste finnas och god sed följas.

Byggnader får i princip alltid avbildas. Om verk passerar förbi ur fokus, och inte går att urskilja, behöver du inte tänka på upphovsrätten.