Så gör du tillgänglig film i Göteborgs Stad

På de här sidorna finns det du behöver veta och tänka på för att ta fram ändamålsenlig och tillgänglig film utifrån användarens behov och förutsättningar. Du hittar bland annat information kring lagar och regler och hur du kan planera, producera och publicera film. Du kan också ta del av verktyg, checklistor och lathundar för filmproduktion samt vanliga frågor och svar kring tillgänglighet i film.

När ska du göra film?

I Göteborgs Stad används film för att informera om stadens verksamheter. Film är bra om du vill väcka känslor och berätta om din verksamhet. Du kan också göra film som dokumenterar händelser och sammanhang. Läs mer om vad du behöver tänka på när du tar fram olika filmtyper på Planera, producera och publicera tillgänglig film.

Tillgänglig film

En och en halv miljon svenskar hör dåligt och var fjärde svensk har problem med att läsa. Det är alltså en stor andel av befolkningen som drabbas av bristande tillgänglighet och gynnas av tillgänglig film. Läs mer om vad som gäller för lagkrav för film på Lagar och regler kring tillgänglighet i film.

Om du tar hänsyn till tillgänglighet redan på planeringsstadiet blir resultatet med ganska små åtgärder mer inkluderande. Filmen kan då ses och användas av många människor med olika behov och förutsättningar. Läs mer om vad du behöver tänka på i processen från planering till publicering för att ta fram tillgängliga filmer på Planera, producera och publicera tillgänglig film.

Undertextning och syntolkning av film

Den vanligaste formen av tillgänglighetsanpassning är undertextning. Undertexter är den transkriberade versionen av dialog och röster i en film. Syntolkning är att med ord beskriva vilken visuell information en film innehåller för att de med nedsatt synförmåga ska kunna ta del av informationen. Läs mer om hur du ska göra och vad du ska tänka på gällande undertextning och syntolkning på Undertextning och syntolkning av film.

Stadens bildmanér för film och animerad film

Bild är en av byggstenarna i stadens grafiska profil. När bilder används i stadens kommunikation ska bildspråket bidra till att kommunicera på olika sätt utifrån olika behov. Vi skapar igenkänning och enhetlighet i kommunikationen genom att följa stadens bildmanér för foto, film, illustration och animerad film. Läs mer om stadens bildmanér för film och animerad film i stadens grafiska manual.

Mallar för olika format, filmgrafik och textplattor hittar du i Mallbiblioteket i stadens grafiska manual.

Vanliga frågor och svar kring tillgänglighet i film

Här hittar du även de vanligaste frågorna kring tillgänglighet i film som ställs i staden. Bland annat hur du ska tänka kring äldre filmer och tillgänglighet i stadens kanaler. Frågorna är uppdelade utifrån lagkrav, rådgivning och produktion som rör tillgänglighet i film. Läs mer på Vanliga frågor och svar kring tillgänglighet i film.

Film från mediabanken

I stadens mediabank kan du ladda ner färdiga filmklipp och färdigredigerade sekvenser som består av flera klipp och som följer stadens bildspråk. Läs mer om vad som gäller för mediabanken på Mediabank – bilder och filmklipp.

Rådgivning och beställning av tillgänglig film

Behöver du rådgivning kring tillgänglig film, film i stadens digitala kanaler eller kanske stöd i beställning och produktion av film? Läs mer om vem du ska kontakta på Rådgivning och beställning av tillgänglig film.