Mediabanken – bilder och filmklipp

Alla bilder i stadens mediabank följer stadens bildmanér och har laglig grund för publicering. Använd bilder i mediabanken med respekt för den medverkande. Tänk på om bilden kan tolkas på andra sätt än de förväntade och använd inte bilder där den medverkande kan identifieras i känsliga sammanhang.

Inloggning till mediabanken 

Inloggning till mediabanken sker med ordinarie inloggningsuppgifter för medarbetare i Göteborgs Stad. Mediabanken nås på adressen media.goteborg.se

Stadens bildmanér 

Läs mer om stadens bildmanér på sidorna Foto och film och Illustration och animerad film i den grafiska manualen. 

Beställning av foto, film eller illustration och animation 

Om du vill beställa foto, film, illustration eller animation, kontakta upphandlade byråer eller enheten visuell kommunikation

Normmedvetet bildval 

Kom ihåg stadens förhållningssätt kring normer. Läs mer om normer, normkritik och kreativitet i den grafiska manualen

Behörigheter i mediabanken

Alla användare har en basbehörighet som ger möjlighet att se och ladda ned stadengemensamt innehåll: stillbilder, illustrationer, filmklipp och kartgrafik. 

​​​​​​​Om du behöver en utökad behörighet vänder du dig till supporten via följande steg.

  • Logga in på media.goteborg.se (du måste ha loggat in i mediabanken en gång)
  • Går in på Serviceportalen
  • Välj Beställ > Konton och behörigheter > Begär utökad behörighet i bildarkivet 

Supporten tar hand om ditt ärende och utökar din behörighet. När det är klart kommer du ha behörighet till arkivet goteborg.se. 

Personuppgiftsbehandling 

Beställarens ansvar att dataskyddsförordningen följs  

  • När visuell kommunikation producerar foto och film på uppdrag är det beställaren som ansvarar för att personuppgiftsbehandlingen följer dataskyddsförordningen. Kontakta din förvaltnings dataskyddskontakt eller dataskyddsombud. 
  • Visuell kommunikation följer beställarens instruktion för information till den avbildade och använder beställarens avtal eller motsvarande. 
  • Om beställaren anser att annan rättslig grund finns, till exempel allmänt intresse, så följer vi den bedömningen. 

Visuell kommunikation ansvarar för stadengemensamt material 

  • När visuell kommunikation producerar och tillgängliggör stadengemensam bild och film i mediabanken ansvarar visuell kommunikation för att personuppgiftsbehandlingen följer dataskyddsförordningen. 
  • Visuell kommunikation tecknar medverkandeavtal med identifierbara personer som avbildas. Här kan du läsa visuell kommunikations medverkandeavtal. Medverkandeavtalet ger rätt att använda bild och film i kommunikation om stadens verksamheter. Om syftet är ett annat, framförallt vid betald annonsering, kontakta visuell kommunikation. 

Vid rådgivning kring bild, mediabank eller felanmälan 

För frågor angående bild kontakta enheten visuell kommunikation