Göteborgs Stads mall för e-postsignatur

Med automatisk signatur i alla e-postmeddelanden blir det tydligt att Göteborgs Stad är avsändaren. Det gäller e-post från såväl dator som mobil och surfplatta. Använd mallen för att följa stadens namnstandard och grafiska profil.

  • Texten ska vara svart i typsnittet Arial, punktstorlek 9.
  • Vi ska inte använda stadens logotyp i e-postsignaturen. Logotypen syns nämligen bara som en bilaga i det skickade mejlet. På samma sätt syns bilder i signaturen också bara som bilagor. Risken om våra mejl alltid innehåller bifogade bilagor är att mottagare får svårt att avgöra när en bifogad bilaga är relevant eller inte.
  • När vi använder mobiltelefon eller surfplatta för att skicka e-post ska det anges i signaturen. Välj rätt signatur för rätt apparat (device).
  • Sist i signaturen redovisar vi hur Göteborgs Stad hanterar personuppgifter. Byt helst inte ut länken.
  • I vissa fall kan det vara befogat med en kort informationstext i din e-postsignatur. Undvik i så fall långa formuleringar.

E-postsignatur för dator

Med vänliga hälsningar

Förnamn Efternamn
Befattning

GÖTEBORGS STAD
Förvaltning
Telefon: 031-xxx xx xx | Mobil: 07x-xxx xx xx
E-post: förnamn.efternamn@förvaltningsnamn.goteborg.se

Post- och besöksadress: (använd detta alternativ om gatuadressen även är postadress, annars enligt nedan)
Postadress: (Box xxxx), xxx xx Göteborg
Besök: Gatuadress XX
goteborg.se
vartgoteborg.se – information och aktuellt från Göteborgs Stad
Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter

E-postsignatur med avdelningsnamn

Med vänliga hälsningar

Förnamn Efternamn
Befattning

GÖTEBORGS STAD
Förvaltning, avdelning
Telefon: 031-xxx xx xx | Mobil: 07x-xxx xx xx
E-post: förnamn.efternamn@förvaltningsnamn.goteborg.se

Post- och besöksadress: (använd detta alternativ om gatuadressen även är postadress, annars enligt nedan)
Postadress: (Box xxxx), xxx xx Göteborg
Besök: Gatuadress XX
goteborg.se
vartgoteborg.se – information och aktuellt från Göteborgs Stad
Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter

Engelsk e-postsignatur

Kind regards

Förnamn Efternamn
Befattning på engelska

CITY OF GOTHENBURG
Förvaltning
Telephone: + 46 31 xxx xx xx | Mobile: +46 7x xxx xx xx
Email: förnamn.efternamn@förvaltningsnamn.goteborg.se

Postal/visiting address: (använd detta alternativ om gatuadressen även är postadress, annars enligt nedan)
Postal address: (Box xxxx), xxx xx Gothenburg, Sweden
Visit: Gatuadress XX
goteborg.se
This is how the City of Gothenburg process your personal data

E-postsignatur för mobil/surfplatta

När vi använder mobiltelefon eller surfplatta för att skicka e-post ska det anges. I mobil och surfplatta använder du följande:

Med vänliga hälsningar

Förnamn Efternamn
Befattning

GÖTEBORGS STAD
Förvaltning

Mobil: + 46 xx xxx xx xx
Skickat från min mobiltelefon/surfplatta/i-pad (välj det som passar)

Frågor och synpunkter

Kontakta enheten visuell kommunikation, som har ansvaret för stadens e-postsignatur.